Wizja Olkusza za 25, 50, 75 oraz 100 lat

W 100. rocznicę urodzin wybitnego i najczęściej tłumaczonego na świecie polskiego pisarza science-fiction Stanisława Lema na rynku w Olkuszu miało miejsce historyczne wydarzenie: Najmłodsi mieszkańcy powiatu olkuskiego przedstawili swoją wizję „Srebrnego Miasta” za 100 lat, a następnie prace laureatów konkursu, wraz z przesłaniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika dla przyszłych pokoleń oraz różnymi dokumentami życia społecznego (w tym m.in. ostatnim numerem Gazety Olkuskiej) zostały zamknięte w Srebrnej Kapsule Czasu. Trafiła ona do gabloty znajdującej się w budynku Starego Starostwa, gdzie zostanie otwarta w 2046, 2071, 2096 oraz 2121 roku.

Wpisując się w obchody ogłoszonego przez Sejm RP roku Stanisława Lema, olkuska biblioteka organizowała w tym roku projekt „Srebrna Kapsuła Czasu: zapisani w przyszłości 2021 – 2121”. Projekt realizowany był z inicjatywy i pod patronatem honorowym burmistrza Piaśnika. Sponsorem projektu była natomiast Fundacja ZGH „Bolesław” w Bukownie, a patronat medialny nad projektem objęła Gazeta Olkuska – mówiłą Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.

W ramach projektu zorganizowany został konkurs plastyczno-literacki „Moja wizja Olkusza za 100 lat”, który był przeznaczony dla wszystkich mieszkańców ziemi olkuskiej. Zainteresowanie akcją było ogromne, bowiem wzięło w niej udział ponad 200 osób. Oprócz prac laureatów konkursu, na serce kapsuły czasu złożył się również m.in. dokument intencyjny opisujący całe przedsięwzięcie czy przesłanie dla przyszłych pokoleń od włodarza „Srebrnego Miasta”, który wręczył na rynku nagrody laureatom.

  • W kategorii „prace plastyczne” nagrody otrzymali: Agata Pawełczyk, Emilia Cieślik, Lena Hajduła, Zofia Blecharczyk, Natalia Kopa, Antoni Włoch, Julia Kubańska, Klaudia Kulig, Emilia Nowakowska, Anna Świerczek, Kinga Baldy, Emilia Polakiewicz, Maja Osak, Maria Gonera, Laura Krzywicka, Natalia Błasik, Krzysztof Tylnicki oraz Maciej Janus.
  • W kategorii „prace literackie” nagrody otrzymali: Karolina Krawczyk, Inga Ziarko, Jakub Lato, Zuzanna Sosińska, Kinga Szlęzak, Magdalena Czyż oraz Irena Włodarczyk i Marcin Tomsia (autorzy pracy zbiorowej).
  • W kategorii „grafika komputerowa” nagrody otrzymali: Krzysztof Domagała i Jakub Marchewka (autorzy pracy zbiorowej),  Grzegorz Kafel, Kinga Czopek oraz Aleksandra Kula i Katarzyna Radwańska (autorki pracy zbiorowej)

Z pewnością nieraz zastanawialiśmy się, jak Olkusz czy cały otaczający nas świat będzie wyglądał za 100 lat. Wspólnie z naszą biblioteką postanowiliśmy zatem zaprosić mieszkańców do tego, by podzielili się swoją wizją „Srebrnego Miasta”. W odpowiedzi wpłynęło wiele znakomitych prac, które dowodzą nie tylko fantastycznej wyobraźni, ale także troski o naszą małą ojczyznę. Pozostawiamy przyszłym pokoleniom przesłanie, które mam nadzieję przyniesie im wiele wiedzy oraz radości – podsumował Roman Piaśnik.

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.