W Wolbromiu przybędzie nowy teren pod budownictwo wielorodzinne

Radni Rady Miejskiej w Wolbromiu na ostatniej sesji rady jednogłośnie poparli projekt Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika o przeznaczeniu dwóch gminnych nieruchomości pod zabudowę wielorodzinną. Rzecz dotyczy dwóch działek o łącznej powierzchni 0,8522 ha, położonych na południe od osiedla Władysława Łokietka i pobliżu Zalewu Nerka w Wolbromiu.

W planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 4970/603 oraz nr 3540/4 położone są na terenach z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. W najbliższym otoczeniu lokalizacji atrakcyjnej zarówno dla inwestora, jak i przyszłych mieszkańców, znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, szkoła, nieruchomości niezabudowane oraz Zalew Nerka.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.