Kolejne miliony na edukację, sport i ekologię dla Olkusza

Ostatnio informowaliśmy, że powiat olkuski nie otrzymał ani złotówki z 3. edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zdecydowanie lepiej poradzili sobie natomiast wójtowie i burmistrzowie poszczególnych gmin naszego powiatu: Gmina Olkusz uzyskała znaczące dofinansowanie na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie, budowę trybun w Parku „Czarna Góra”, a także wymianę nieekologicznych kotłów. Łączna wartość wszystkich przyznanych środków sięga blisko 4 milionów złotych.

To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dzięki pozyskanym dodatkowym środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, powstaną bowiem nowe miejsca dla przedszkolaków, a nowoczesna infrastruktura stadionu na „Czarnej Górze” wzbogaci się o kolejny bardzo potrzebny obiekt. Podniesiemy również jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy. Serdecznie dziękuję Wojewodzie Małopolskiemu Panu Łukaszowi Kmicie za wsparcie naszych inicjatyw. To także dzięki jego zaangażowaniu możemy je realizować w tak szerokim zakresie. Dziękuję również Wiceministrowi Jackowi Osuchowi, który przyczynił się do pozyskania dofinansowania – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Realizacja inwestycji, które uzyskały dofinansowanie, rozpocznie się jeszcze w tym roku. Warto w tym miejscu przypomnieć, że liczba miejsc dla przedszkolaków zwiększy się także w Osieku, gdzie powstanie nowy budynek przedszkola.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.