W Parku Miejskim w Olkuszu zawisła biało-czerwona flaga

Uroczyste podniesienie flagi na maszt w obecności władz miejskich, uczniów olkuskich szkół oraz mieszkańców zwieńczyło wczoraj realizację projektu „Pod biało-czerwoną”. Flaga Rzeczypospolitej Polskiej dumnie powiewa teraz w miejscu symbolicznym: przy pomniku „Poległym za Ojczyznę i pomordowanym przez faszystów 1939-1945”.

W naszej narodowej fladze każdy z nas może znaleźć swoje korzenie i historię, która przez wieki była i jest do dzisiaj bardzo burzliwa. Miejsce, w którym owa biało-czerwona przy dzisiejszym wietrze zacznie powiewać, jest dla Olkusza i mieszkańców ziemi olkuskiej szczególne, gdyż znajduje się tutaj pomnik „Poległym za ojczyznę i pomordowanym przez faszystów w latach 1939-1945”. W tym miejscu znajduje się również urna z ziemią z pobojowisk i miejsc martyrologii drugiej wojny światowej – mówił na chwilę przed uroczystym podniesieniem flagi Wiceburmistrz Miasta i Gminy Olkusz Marcin Wiercioch.

O wysoki poziom oprawy uroczystości zadbali uczniowie Zespołu Szkół w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, którzy spośród siebie wyznaczyli kompanię honorową oraz poczet flagowy. Uroczystości przewodniczył natomiast st. kpr. pchor. rez. Mariusz Łydek: był sygnał Wojska Polskiego, defilada kompanii reprezentacyjnej oraz uroczyście wykonany hymn Polski. Poświęcony barwom narodowym program artystyczny zaprezentowali kolejno uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu. W jego ramach zgromadzeni dowiedzieli się, jakie znaczenie mają kolor biały oraz czerwony, a także kiedy kolory te zostały po raz pierwszy oficjalnie uznane za barwy naszego kraju.

Serdecznie dziękuję mieszkańcom, gdyż to dzięki Waszym głosom maszt z flagą RP, wykonany w ramach programu „Pod biało-czerwoną”, mógł stanąć w Olkuszu. Dziękuję również dyrektor ZDZ Annie Klatt oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr w Olkuszu 4 Mirosławowi Jurczykowi, że z taką chęcią przyłączyli się do organizacji tej uroczystości. Maszt ustawiliśmy w miejscu eksponowanym, tak by stale honorował tych, którym jesteśmy winni pamięć, czyli bohaterów walki o wolną Polskę – dodaje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Zgodnie z założeniami projektu „Pod biało-czerwoną”, wysokie na 8 metrów maszty flagowe zostały ustawione w miejscowościach, których mieszkańcy wykazali się inicjatywą i zaangażowaniem. O tym, gdzie rząd sfinansuje zakup oraz montaż masztów i flag decydowały bowiem głosy internautów. W skali całego kraju do finału zakwalifikowało się łącznie 1 514 miast i gmin, z czego 97 w Małopolsce (2 w powiecie olkuskim).

Pod pomnikiem „Poległym za Ojczyznę i pomordowanym przez faszystów 1939-1945” rokrocznie odbywają się uroczystości upamiętniające kolejne rocznice wybuchu i zakończenia II wojny światowej, a także obchodzone 20 stycznia rocznice zakończenia okupacji w Olkuszu. Sam pomnik został odsłonięty w 1961 roku na olkuskim rynku, powstając z inicjatywy mieszkańców ziemi olkuskiej, którzy przeżyli wojnę i okupację, a poprzez ufundowanie pomnika chcieli oddać hołd poległym i pomordowanym. Jego autorem był z kolei olkuski artysta rzeźbiarz Władysław Marczukiewicz (1920 – 1974), który podczas wojny walczył w szeregach Wojska Polskiego. W 2011 roku, z racji na rewitalizację olkuskiej Starówki, pomnik został zdemontowany, a po zakończeniu renowacji został ustawiony w 2013 roku w Parku Miejskim.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja