W olkuskiej bibliotece edukowali przeciw hejtowi i mowie nienawiści

Stop hejtowi i mowie nienawiści: pod takim hasłem przez ostatnie dwa miesiące w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu organizowane były zajęcia edukacyjne dla młodzieży, w czasie których uczniowie zapoznali się m.in. ze zjawiskami hejtu i mowy nienawiści oraz ich przyczynami i konsekwencjami. Zajęcia miały również na celu uświadomienie młodym ludziom jak można sobie radzić z hejtem, uwrażliwiały na godność drugiego człowieka oraz uczyły się w jaki sposób wyrażać własną opinię bez obrażania innych.

W projekcie udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu, Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu oraz Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu. Zajęcia organizowane były w ramach ogólnopolskiej akcji „O mowie nienawiści i hejcie”, zainicjowanej wspólnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundację Humanity in Action Polska, a także inspirowanej otrzymanymi z Fundacji Humanity in Action Polska książkami pod tytułem „O mowie nienawiści i hejcie”. Co warte podkreślenia, zajęcia na stałe zostały wpisane do oferty edukacyjnej olkuskiej książnicy.

źródło: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja