Uchwalono Budżet Miasta i Gminy Olkusz na 2022 rok

Rada Miejska w Olkuszu na przedświątecznej sesji jednomyślnie przyjęła zaproponowany Romana Piaśnika budżet miejski na 2022 rok. Na inwestycje w nadchodzących 12 miesiącach przewidziano aż 30 milionów złotych.

Realizacja tak wielu inwestycji majątkowych jest możliwa dzięki pozyskanym dofinansowaniom zarówno ze środków rządowych, jak i unijnych. Zabezpieczyliśmy również wkład własny na budowę całorocznego budynku wielofunkcyjnego na «Czarnej Górze» oraz modernizację krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2, a więc przedsięwzięć o łącznej wartości ponad 33 milionów złotych – uzasadniał w podczas sesji Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

WŚRÓD ZAPLANOWANYCH NA NADCHODZĄCY ROK WYDATKÓW ZNALAZŁY SIĘ M.IN.:

  • Trwająca budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym „Czarna Góra” w Olkuszu za kwotę niemal 7 milionów złotych
  • Budowa przedszkola w Osieku za kwotę ponad 6,5 miliona złotych
  • Przebudowa ulic Kapitana Hardego, Chopina i Jasnej w Olkuszu, kontynuacja przebudowy ulic Przemysłowej i Orzeszkowej w Olkuszu, budowa nowych przejść dla pieszych przy ulicach Pakuska i 29. Listopada w Olkuszu oraz wykonanie projektów technicznych remontu ulic Zielonej i Baczyńskiego w Olkuszu i drogi w Niesułowicach za łączną kwotę niemal 6 milionów złotych
  • Modernizacja basenu w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym „Czarna Góra” w Olkuszu za kwotę niemal 4,4 miliona złotych
  • Rozbudowa Zespołu Szkolnego w Zedermanie o część przedszkolną za kwotę ponad 3 milionów złotych
  • Modernizacja Obiektu Sportowego w Gorenicach za kwotę niemal 900 tysięcy złotych
  • Kontynuacja projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” za kwotę niemal 800 tysięcy złotych
  • Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Gorenicach za kwotę 410 tysięcy złotych

Ważną pozycję w budżecie na 2022 rok zajmują również wydatki na edukację. Przyszłoroczny budżet zabezpiecza bowiem 100% wydatków oświatowych, mimo że wpływy z tytułu subwencji oświatowej są znacznie niższe, niż koszty ponoszone przez Gminę Olkusz. Gwoli wyjaśnienia, samorządy otrzymują co roku od państwa subwencję oświatową właśnie na utrzymanie lokalnych szkół oraz zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania. Z roku na rok obserwujemy jednak niebezpieczny trend coraz większego niedofinansowania oświaty przez rząd, w wyniku czego w 2022 roku łączny koszt związany z systemem oświaty w Gminie Olkusz wyniesie ponad 83 miliony złotych, podczas gdy otrzymana na ten cel subwencja pokryje zaledwie około połowę tej kwoty. W konsekwencji, samorządy w całej Polsce nie dysponują środkami wystarczającymi do zapewniania prawidłowego funkcjonowania szkół i są zmuszane albo do coraz większego cięcia kosztów w oświacie albo do „łatania” dziur pieniędzmi, które miały być pierwotnie przeznaczone na lokalne inwestycje, takie jak chociażby budowy i remonty dróg czy chodników.

Przed nami nowy rok budżetowy, pełen ciekawych wyzwań i ambitnych projektów. Liczę, że wpłyną one pozytywnie na jakość życia wszystkich mieszkańców Gminy Olkusz. Dziękuję wszystkim za współpracę przy realizacji budżetu mijającego roku i liczę na to, że przyszły rok będzie równie aktywny – podsumował gospodarz Srebrnego Miasta.

Avatar photo

Redakcja