Tajemnice olkuskiej bazyliki: św. Jadwiga Królowa w „Srebrnym Mieście”

W numerze Gazety Olkuskiej z 4 stycznia bieżącego roku opisałem bytność króla Władysława Jagiełło w Olkuszu. Jak się okazuje, na ścianie bocznej w otwarciu arkadowym z prezbiterium do kaplicy św. Anny w Bazylice Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, naprzeciw swojego męża, była również przedstawiona królowa Jadwiga. Jej najnowsze zdjęcie, pochodzące ze zbiorów PTTK w Olkuszu, zostało wykonane podczas okupacji niemieckiej. Na przedstawionej grafice oryginalne postacie pary królewskiej naniesione zostały natomiast na współczesne miejsca, gdzie znajdowały się przed laty. Warto zwrócić uwagę, że królowa trzyma w dłoni tajemniczy dokument.

Avatar photo

Franciszek Rozmus