Odławianie ryb w rzece Sztole i Babie – zabiegi czynnej ochrony przyrody w związku z likwidacją kopalni „Olkusz-Pomorzany”

Informacja o przeprowadzonych pracach przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach w związku z zaprzestaniem odprowadzania wód dołowych z kopalni Olkusz-Pomorzany ZGH Bolesław S.A. Polski Związek Wędkarski poprzez swoją agendę w Katowicach sprawuje aktywny nadzór między innymi …

Odławianie ryb w rzece Sztole i Babie – zabiegi czynnej ochrony przyrody w związku z likwidacją kopalni „Olkusz-Pomorzany” więcej