Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” wspiera integrację polsko-ukraińską

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” już po raz trzynasty przyznała granty w organizowanym konkursie „Fabryka Pomysłów”. W tym roku lokalne organizacje pozarządowe i placówki edukacyjne będą mogły zrealizować, dzięki dofinansowaniu Fundacji, 12 projektów, wspierających włączenie uczniów i uczennic – uchodźców z Ukrainy do polskiego systemu edukacji i integrację środowisk polskich i ukraińskich.

Organizacje pozarządowe i placówki oświatowe mogły ubiegać  się o wsparcie w kwocie do 8 tys. zł na realizację projektów w lokalizacjach, w których CEMEX Polska prowadzi działalność. Dzięki przyznanym grantom partnerzy społeczni Fundacji CEMEX przeprowadzą działania, których celem będzie  wspieranie integracji polskich i ukraińskich środowisk, a także włączenie uczniów z Ukrainy do polskiego systemu edukacji.

Wśród projektów, które otrzymały granty znalazły się m.in. warsztaty tematyczne, podczas których dzieci i młodzież będą angażowane w działania edukacyjno-integracyjne w dziedzinach sportu, tańca, kultury, czy kuchni regionalnej. Dzięki wspólnemu uczestniczeniu w zajęciach muzycznych, teatralnych, czy kulinarnych dzieci będą mogły poznać wzajemnie siebie i swoją kulturę. 

Projekty odpowiadają także na szczególne potrzeby dzieci doświadczonych traumą wojny. Uczestnicy i uczestniczki projektów będą mogli skorzystać m.in. z zajęć terapeutycznych ze specjalistami z zakresu integracji sensorycznej, logopedii, psychologii. 

Od początku wojny w Ukrainie Fundacja CEMEX aktywnie wspiera działania lokalnych społeczności na rzecz uchodźców i uchodźczyń. Zgodnie z profilem naszej Fundacji, angażujemy się przede wszystkim w aktywności na rzecz dzieci i młodzieży. Zależy nam, żeby nasze działania wobec kryzysu uchodźczego miały charakter długofalowy i przyczyniały się do systemowego rozwiązania problemu. Stąd decyzja, aby tegoroczny konkurs dedykować wsparciu naszych gości i przyjmujących ich społeczności w procesie integracji – mówi Prezeska Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” Dominika Sztuka-Arak.

Konkurs stanowi kontynuację podjętych już wcześniej działań w tym obszarze. Fundacja wsparła lokalne szkoły, przyjmujące uczniów i uczennice z Ukrainy, przekazując ponad 600 wyprawek szkolnych. Największym wsparciem zostały objęte placówki z Chełma i okolic, miejscowości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia granicznego z Ukrainą.

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” organizuje konkurs grantowy od 2009 roku. W tym czasie do Fundacji wpłynęło ponad 3 tys. wniosków, dzięki którym zrealizowano kilkaset inicjatyw z obszaru ochrony środowiska, zdrowia, edukacji i sportu, wspierających lokalne społeczności wokół zakładów należących do CEMEX.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej CEMEX.

O CEMEX Polska

CEMEX to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. CEMEX to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. CEMEX oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Więcej informacji na www.cemex.pl

Avatar photo

Redakcja