Szyb „Dąbrówka” z kopalni „Pomorzany” trafi na Pustynię Błędowską

Wyłączenie w grudniu ubiegłego roku pomp odwadniających w kopalni “Pomorzany” zakończyło funkcjonowanie ostatniej kopalni w historii olkuskiego górnictwa. Pozostała po nim natomiast cała infrastruktura przemysłowa, w tym szyby wydobywcze „Chrobry” oraz „Dąbrówka”. Prezes ZGH “Bolesław” Bogusław Ochab formalnie przekazał tę drugą jako darowiznę dla Gminy Klucze.

Jeszcze przy okazji pojawienia się informacji o likwidacji zakładu, Wójt Gminy Klucze Norbert Bień rozpoczął rozmowy z prezesem Zakładów Górniczo-Hutniczych “Bolesław” Bogusławem Ochabem na temat możliwości przekazania wieży szybowej szybu „Dąbrówka” w celu jej zastosowania jako… wieży widokowej na Pustyni Błędowskiej. Taka inicjatywa nie tylko przyczyniłaby się bowiem do zachowania dziedzictwa przemysłowego i tradycji górniczych powiatu olkuskiego, ale również stanowiłaby nie lada atrakcję dla licznie przybywających na pustynię turystów. Jednocześnie podjęto rozmowy dotyczące zaprojektowania zmian adaptacyjnych, jakich trzeba dokonać, by wieża mogła stać się punktem widokowym, a projekt uzyskał pozytywną opinię konstruktorów wież szybowych.

Spośród dwóch wież szybowych, „Dąbrówka” okazała się lepszym wyborem dla Gminy Klucze z racji jej bliższego położenia oraz faktu, że jest ona usytuowana w samym środku działki przemysłowej, co w praktyce uniemożliwia zastosowanie jej do celów turystycznych czy kulturowych. Wieża miałaby zostać usytuowana na wschodnich obrzeżach Pustyni Błędowskiej: w pobliżu Białej Przemszy, na linii między różą wiatrów, a kominem papierni. Umożliwiłoby to bowiem obserwację zarówno części wojskowej pustyni, jak i tej zarządzanej przez gminę. Konstrukcja miałaby mieć dwa poziomy widokowe: pierwszy na wysokości 34 metrów, który byłby dostępny także dla osób niepełnosprawnych, a drugi na wysokości 45 metrów, na który trzeba byłoby już wyjść pieszo. U podnóża wieży powstałoby z kolei centrum edukacji ekologicznej i przemysłowej, która opowiadałaby o historii wydobycia rudy cynku i ołowiu na ziemi olkuskiej, historii Pustyni Błędowskiej oraz historii Klucz. Wzdłuż Białej Przemszy doprowadzone zostałyby również ścieżki pieszo-rowerowe.

Pozostaje zatem mieć nadzieję, że znakomite wzory płynące z kluczewskiego samorządu pomogą podjąć konstruktywną inicjatywę także w celu ocalenia dla potomności „Chrobrego”, tym bardziej, że w tym przypadku nie byłoby konieczne podejmowanie się aż tak skomplikowanego przedsięwzięcia. 

Avatar photo

Franciszek Rozmus