Szlak Architektury Drewnianej na ziemi olkuskiej: kościoły w Wolbromiu i w Rodakach

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce liczy sobie ponad 1 500 km oraz 255 budowli i zespołów zabudowy, wśród których znajdują się m.in. malowniczo zlokalizowane w jurajskim krajobrazie obiekty z ziemi olkuskiej. Tego typu architektura jest ewenementem w skali europejskiej.

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wolbromiu został wzniesiony z drewna modrzewiowego w 1638 roku z fundacji księdza Marcina Wolbrama. Znajduje się on na tzw przedmieściu łobzowskim Wolbromia, gdzie od czasów średniowiecza funkcjonował przytułek dla ubogich. Nieduża świątynia, składająca się z kwadratowej nawy oraz mniejszego, kwadratowego prezbiterium, od początku pełniła funkcję kościoła przyszpitalnego. Jej barokowy charakter podkreśla m.in. fasada z trójkątnym szczytem oraz wysoka czworoboczna wieżyczka z latarnią.

We wnętrzu kościoła podziwiać można natomiast polichromowane sklepienia żebrowe, gotycki posąg Matki Boskiej Śnieżnej czy znajdujące się na ścianach barokowe malowidła iluzjonistyczne. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się z kolei rzeźba św. Marcina, czyli patrona fundatora kościoła, po bokach widać rzeźby św. Wojciecha i św. Stanisława, a poniżej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. W lewym bocznym ołtarzu można ponadto podziwiać obrazy św. Marcina oraz Nawrócenia św. Pawła, a w ołtarzu prawym widoczne są obrazy Męczeństwa św. Wawrzyńca i Męczeństwa św. Szczepana. Podczas prac konserwatorskich na chórze, odsłonięto również malowidła, które prezentowane są obecnie w specjalnych ramach.

Kościół filialny (dawny parafialny) św. Marka w Rodakach zbudowano natomiast w 1601 roku i przetrwał on do dziś w zasadzie bez większych modyfikacji. Znajdujące się w nim manierystyczne ołtarze pochodzą z przełomu XVI i XVII wieku, a ołtarz główny posiada polichromię imitującą elementy rzeźbiarskie. Najstarszym zabytkiem świątyni jest z kolei znajdujący się w jednym z ołtarzy bocznych późnogotycki posąg św. Mikołaja, datowany na ok. 1400 rok. W kościele można także zobaczyć przeniesiony z parafii w Chechle posąg Chrystusa Zmartwychwstałego, rzeźbę św. Marka czy drewniane, barokowe epitafium ks. Krzysztofa Zawalskiego z obrazem Ukrzyżowania i postacią zmarłego.

Avatar photo

Franciszek Rozmus