Barszcz Sosnowskiego w Olkuszu i prawny problem z jego usunięciem

Po obydwu stronach ulicy 20 Straconych w Olkuszu, przy wylocie Drogi Wojewódzkiej nr 791 w kierunku Klucz, rozwija się plantacja Heracleum sosnowskyi Manden, znanego jako Barszcz Sosnowskiego: jeszcze w zeszłym roku znajdowały się tam jedynie pojedyncze sztuki, a dziś widać już dziesiątki tych niebezpiecznych roślin. Przepisy ustawy o gatunkach obcych z 11 sierpnia 2021 roku zabraniają jednak służbom miejskim usuwać parzących roślin z prywatnych posesji, a tak właśnie jest w tym przypadku.

Do tej pory usuwaniem Barszczu Sosnowskiego zajmowały się władze gminy, na terenie której stwierdzono jego istnienie. Dodatkowo, samorządy otrzymywały na ten cel dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W konsekwencji wspomnianej ustawy, samorządy mają teraz jednak związane ręce, jeśli roślina zostanie zlokalizowana na terenie prywatnym. Do dość kuriozalnej sytuacji doszło tym samym kilka dni temu w Rzeszowie, gdzie niebezpieczny gatunek nie zniknął, tylko… został „zabezpieczony” taśmą.

Gminne wydziały ochrony środowiska co prawda mogą, a w zasadzie powinny, przeprowadzać regularnie inwentaryzacje plantacji Barszczu Sosnowskiego i w przypadku stwierdzenia, że ta znajduje się na terenie prywatnym, wzywać właściciela terenu do jej usunięcia. W przypadku niezastosowania się do tego nakazu, grozi jednak jedynie kara grzywny, co wydaje się zdecydowanie zbyt małym stopniem represji w stosunku do zagrożenia oraz potrzeby natychmiastowego działania. Na dodatek, jeśli koszty usunięcia szkodliwej rośliny przekraczają 25% minimalnego wynagrodzenia (obecnie 752,50 zł), można odmówić przeprowadzenia takich działań.

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy obywatel, który zauważy występowanie w środowisku inwazyjnego gatunku obcego, ma natomiast obowiązek zawiadomienia o tym pisemnie miejscowego burmistrza lub wójta, który weryfikuje zawiadomienie i przekazuje sprawę do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

zdjęcia: Franciszek Rozmus z Olkusz.tv

Avatar photo

Redakcja