Święto policji w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu

W piątek swoje święto obchodzili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Uroczysty apel odbył się przy budynku komendy. W uroczystościach uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu mł. insp. Jarosław Klich.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, emerytowani komendanci Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, przedstawiciele podmiotów współpracujących na co dzień z olkuską policją, jak szefowie wymiaru sprawiedliwości, przedstawiciel policyjnych związków zawodowych, a także przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarzyści. Uroczysty apel rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru Komendy Powiatowej Policji  w Olkuszu. Następnie, dowódca uroczystości podkomisarz Tomasz Mosur złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinspektorowi Michałowi Ledzionowi. Kolejnym punktem uroczystości było natomiast odegranie i odśpiewanie przez zgromadzonych hymnu państwowego.

Państwo w swojej codziennej służbie wykonujecie różne czynności, począwszy od tych prostych, po trudne i skomplikowane zdania policyjne. Te zadania zawsze realizujecie  w sposób profesjonalny z ogromnym zaangażowaniem, pełniąc służbę na drodze czy podejmując interwencje w związku przemocą domową. Zadania te są realizowane na wysokim poziomie, bez zbędniej zwłoki po to, by mieszkańcy Naszego powiatu mogli się czuć bezpiecznie. Ostatni rok był czasem trudnym dla naszej jednostki. Oprócz stałych zadań, które realizujemy na co dzień, wykonywaliśmy też  dodatkowe zadania. Tak bywa, że  dochodzi do niecodziennych sytuacji, nieprzewidywalnych jak COVID-19, czy trwająca nadal  wojna na Ukrainie. W całym 2021 roku i na początku tego roku wykonywaliśmy wiele czynności związanych z COVID-19. To przede wszystkim Policja  była zobowiązana do kontroli osób przebywających na kwarantannie czy izolacji domowej. To państwo wspólnie  z pracownikami olkuskiego sanepidu sprawdzaliście, w jaki sposób przestrzegane są obostrzenia covidowe. Pod koniec lutego tego roku zabezpieczaliśmy przyjazd do naszego miasta kilkunastu tysięcy uchodźców z Ukrainy. Nie były to trudne czy skomplikowane zadania, natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną  kwestię. My w swojej służbie przede wszystkim wykonujemy rozkazy i polecenia naszych przełożonych. Tak też odbywało się przy okazji zabezpieczenia przyjazdu Uchodźców do naszego miasta. Zapewnialiśmy, aby pobyt w naszym mieście był bezpieczny, by osoby dotarły bezpiecznie do hoteli i baz noclegowych w naszym kraju.  Natomiast nikt nie musiał wydawać Państwu poleceń,  aby pomóc osobom starszym, które miały problemy zdrowotne, wysiąść z pociągu. Nikt nie musiał prosić, abyście pomogli przenieść ciężki bagaż matce, która niosła na rękach swoje dziecko. Wykazaliście się empatią, takim podejściem do osób, które znalazły się w tragicznej sytuacji życiowej. Słyszałem wiele ciepłych słów, podziękowań za Wasze zaangażowanie, za Waszą postawę. Kolejny raz pokazaliście, że można na was liczyć. Przy okazji takich świąt zawsze powtarzam, że jest to dla mnie duma i ogromny zaszczyt móc dowodzić jednostką, w której pracują tacy funkcjonariusze. Między innymi przez taką postawę budujecie sami wizerunek Policji a tym samym wizerunek Naszej komendy, za co Wam serdecznie dziękuję – mówił Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu młodszy inspektor Jarosław Klich.

W trakcie przemówienia, komendant wspomniał również o mudnrutoej z Komisariatu Policji w Kluczach mł. asp. Katarzynie Cader,  która została wyróżniona jako jedna z pięciu laureatów ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Komendant przekazał ponadto gratulacje awansowanym oraz złożył życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom policji i ich rodzinom. Młodszy inspektor Jarosław Klich zwrócił uwagę, na to, iż bez współpracy i wzajemnego zrozumienia, a także pomocy, nie byłyby możliwe tak skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Kolejnym punktem uroczystości było z kolei wręczenie 34 policjantom naszej komendy aktów mianowania  na wyższe stopnie policyjne. Wśród awansowanych wyróżniono m.in. I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu podinspektora Adam Milanowskiego, który rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji został mianowany na wyższy stopień młodszego inspektora policji. Ogółem w 2022 roku w Olkuszu na wyższy stopień policyjny mianowano 73 policjantów: w korpusie oficerów starszych 1 policjanta, w korpusie oficerów młodszych 3 funkcjonariuszy, w korpusie aspirantów Policji 39 policjantów, w korpusie podoficerów Policji 19 funkcjonariuszy, a w korpusie szeregowych Policji 11 funkcjonariuszy.  Wśród wyróżnionych znaleźli się także policjanci z komendy oraz podległych komisariatów w Bukownie, Wolbromiu i w Kluczach.

zdjęcie główne: Grzegorz Piotr Przetakiewicz z Wieści Olkuskich
źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja