„Światełko bohaterom – szlakiem mogił żołnierzy AK na olkuskim cmentarzu”

Jak co roku, na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Powstańców Śląskich w Olkuszu odbył się spacer historyczny „Światełko bohaterom – szlakiem mogił żołnierzy AK na olkuskim cmentarzu”. Była to okazja do poznania sylwetek spoczywających na miejskiej nekropolii olkuszan zasłużonych dla regionu oraz wyrażenia o nich pamięci poprzez zapalenie zniczy i krótką modlitwę. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła Gazeta Olkuska.

Uczestnicy spaceru, w towarzystwie przewodników, nawiedzili dziesięć grobów zasłużonych olkuszan, poznali ich biografie, wysłuchali wspomnień oraz obejrzeli zdjęcia i przedmioty związane z ich działalnością.

Nasz spacer to podróż do przeszłości poprzez biografie ludzi, których grobowe tablice mijamy co roku, a nie zawsze zdajemy sobie sprawę ze znaczenia danej postaci w historii. Ich losy związały się z naszą małą ojczyzną, pokazując jak wydarzenia o ogólnopolskim charakterze odbijały się na życiu zwykłych osób – komentuje pomysłodawca wydarzenia, historyk Mateusz Radomski.

Przypominamy, że inicjatywa ma charakter cykliczny. W ubiegłych latach upamiętniono bowiem m.in. nestora olkuskiego harcerstwa i znanego społecznika Mieczysława Karwińskiego „Orlika”, powstańca warszawskiego Stanisława Gawęckiego „Granicę” oraz Jana Łydkę: legionistę i żołnierza V Batalionu Strzelców Olkuskich, który zginął w 1943 roku w KL Auschwitz. Co roku centralnym punktem spaceru jest pomnik nad zbiorową mogiłą partyzantów Armii Krajowej z oddziałów „Hardego” „Litwinki”, którzy polegli w 1944 i 1945 roku, a w wyniku powojennych ekshumacji spoczęli we wspólnym grobie w Olkuszu.

W tym roku organizatorzy upamiętnili natomiast m.in. Mariana Kiciarskiego, Bolesława Gądka czy Józefa Mrówkę. Marian Kiciarski był olkuskim lekarzem, który staż w działalności niepodległościowej rozpoczął jeszcze jako szesnastolatek, podczas walk z Ukraińcami o Lwów w 1918 roku. Po ukończeniu studiów medycznych na Uniwersytecie Lwowskim podjął pracę w olkuskim szpitalu, a w trakcie II wojny światowej był szefem konspiracyjnej służby sanitarnej w Obwodzie Olkusz AK. Na szpitalnym oddziale zakaźnym ukrywał przed Niemcami „spalonych” i rannych konspiratorów. Z kolei Bolesław Gądek „Ryś” był żołnierzem oddziału partyzanckiego „Szarańcza”, członkiem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz wieloletnim prezesem Związku Inwalidów Wojennych w Olkuszu. W październiku 2020 roku awansowano go do stopnia majora, a w styczniu bieżącego roku zmarł w wieku 100 lat i został pochowany przy asyście wojskowej. Józef Mrówka „Mat” był zaś zastępcą dowódcy największego oddziału partyzanckiego na ziemi olkuskiej Gerarda Woźnicy „Hardego”, a po wojnie przez wiele lat pracował w olkuskiej Emalii.

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.