Studenci Politechniki Śląskiej zaprojektowali nową, wielorodzinną zabudowę mieszkaniową w Olkuszu

Do 15 grudnia w Miejskim Centrum Kultury przy ulicy Szpitalnej 32 w Olkuszu można oglądać wystawę architektonicznych projektów studenckich wykonanych dla Olkusza na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej: projekt M3  M4  MOLKUSZ Mieszkać w Olkuszu  jest jednym z efektów umowy o współpracy uczelni z władzami samorządowymi Gminy Olkusz. Przedmiotem było zaprojektowanie nowej, wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w poszczególnych fragmentach miasta.

Patronów Honorowych, czyli Gminę Olkusz oraz Politechnikę Śląską reprezentowali odpowiednio Wiceburmistrz Miasta i Gminy Olkusz Dariusz Murawski oraz Prorektor Politechniki Śląskiej ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz wraz z Prorektorem Politechniki Śląskiej ds. Promocji i Infrastruktury prof. PŚ dr hab. inż. Tomasz Trawiński. Projekty wykonano w ramach przedmiotu „Projektowanie Architektoniczne. Projektowanie wielorodzinnych zespołów i budynków mieszkalnych„, prowadzonego przez prof. PŚ dr. hab. inż. arch. Grzegorza Nawrota oraz dr. inż. arch. Jana Kubeca.

Obecni byli także prodziekan Wydziału Architektury dr inż. arch. Krzysztof Groń, Przewodniczący Śląskiej Rady Okręgowej Izby Architektów arch. Piotr Średniawa, Wiceprezes ds. Twórczości Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP dr inż. arch. Jacek Krych, pracownicy dydaktyczno-naukowi Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, radni Rady Miejskiej w Olkuszu, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Olkusz czy studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Projekty są efektem działań zespołu naukowo-badawczego zajmującego się problematyką projektowania architektury mieszkaniowej w zakresie kształtowania kubaturowych obiektów mieszkalnych oraz mieszkalnej przestrzeni pozakubaturowej w miastach o różnorakiej strukturze zabudowy i odmiennych wzorcach funkcjonowania. Prowadzącymi przedmiot są prof. PŚ dr hab. inż. arch. Grzegorz Nawrot oraz dr inż. arch. Jan Kubec, a koncepty wykonano pod kuratelą 11 doświadczonych architektów, będących pracownikami Katedry Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej: w wyniku Umowy Gminy Olkusz z Politechniką Śląską w latach 2022 – 2023 opracowano ich ponad 100, zlokalizowanych na terenach wskazanych przez władze Srebrnego Miasta. Wystawa prezentuje natomiast 30 z nich, uznanych za inspirujące i ukierunkowujące myślenie o architekturze mieszkaniowej w różnorakich kierunkach twórczych.

źródło: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja