„Staw Tomsi” i Stary Cmentarz w Olkuszu zaczynają zmieniać swoje oblicze

Dobiegają końca prace związane z kompleksowym zagospodarowaniem terenu wokół stawu przy ul. Nullo oraz Starego Cmentarza w Olkuszu. Inwestycje te są częścią szerszego zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja obiektów: kultury, Starego Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne w Olkuszu”. Jego wartość wynosi 2 754 691,05 zł, z czego aż 1 709 409,44 zł stanowi pozyskanie przez Gminę Olkusz unijne dofinansowanie.

Stary Cmentarz to miejsce szczególne dla olkuszan nie tylko ze względu na uroczystości patriotyczne, jakie rokrocznie organizujemy przy grobie pułkownika Francesco Nullo, ale również ze względu na fakt, że jest to miejsce pamięci o osobach zasłużonych dla naszego miasta, o czym przypominają tablice pamiątkowe i pomniki. Zależy nam, aby to miejsce, w którym kolejne pokolenia młodych olkuszan czerpią wiedzę o przeszłości swojego miasta, wyglądało godnie. Cieszę się również, że zmienia się otoczenie „Stawu Tomsi”, a więc miejsca chętnie odwiedzanego przez mieszkańców – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Na terenie cmentarza zostały już ułożone kable energetyczne, które będą zasilały oświetlenie parkowe. W najbliższym czasie na 14 słupach zostaną zamontowane oprawy oświetleniowe, a na dwóch projektory. Końca dobiegają ponadto prace związane z wykonaniem alejek z kamienia łupanego, nawiązujących do tych istniejących wcześniej. W remoncie znajdują się obecnie także kamienne mury cmentarnych: rozebrano najbardziej uszkodzony północny mur cmentarza, który niebawem zastąpi nowy. Warto zaznaczyć, że część kamienia z rozbiórki została ponownie wykorzystana do budowy muru części prawosławnej cmentarza oraz uzupełnień ubytków w innych miejscach.

Przy stawie na ul. Nullo powstały już natomiast nowe chodniki. Do wykonania pozostało jeszcze uzupełnienie ogrodzenia, a także zamontowanie elementów małej architektury, takich jak ławeczki czy kosze na śmieci. Wykonawcą robót przy „Stawie Tomsi” oraz na Starym Cmentarzu w Olkuszu jest firma Leszek Wcisło J&R Roboty Ziemne ze Skawiny. Realizowane inwestycje są częścią wspomnianego, szerszego zadania, w ramach którego wchodzi zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu oraz przebudowa holu górnego i klatki schodowej, a także placu, łącznie z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem MOK-DK w Olkuszu.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *