Siostra Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka nowym kierownikiem ARiMR w Olkuszu

Siostra Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka została nowym kierownikiem powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olkuszu. Na nowe stanowisko przeniosła się z innej kierowniczej posady – Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wolbromiu, gdzie zastąpiła z kolei wcześniej Radnego Rady Powiatu w Olkuszu z ramienia PiS Michała Mrówkę.

Przypominamy, że zarzuty o wprowadzanie nepotyzmu ciągną się za włodarzem naszego powiatu już od dłuższego czasu. Nieco ponad rok temu na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Olkuszu rozpatrywana była bowiem skarga na działanie Starosty Sobczyka, któremu zarzucono bezprawne uchylanie się od odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. powołania na stanowisko Sekretarza Powiatu Olkuskiego córki jego partyjnego kolegi – Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego z ramienia PiS Andrzeja Wójcika. Włodarz powiatu olkuskiego nie udzielił wówczas odpowiedzi na to pytanie, tłuamcząc że zatrudniania czy zwalniania pracowników należących do jednostek organizacyjnych powiatu dokonują ich kierownicy i mimo bycia w praktyce niejako „szefem wszystkich szefów” w powiecie, nie jest on dysponentem informacji w tym temacie.

Na mieście mówi się, że w ostatnim półroczu zatrudnienie wzrosło o kilkadziesiąt osób, przyjmijmy że było ich 20. Poza samym faktem, że taki wzrost zatrudnienia jest bezzasadny, to koszt z nim związany w skali roku sięgałby około 1 miliona złotych – komentował wówczas ponadto Radny Rady Powiatu w Olkuszu Paweł Piasny.

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.