Rozdano nagrody laureatom konkursu literacko-plastyczno-ekologicznego „Chrońmy źródła wody” [WIDEO]

Dziś w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyła się konferencja z okazji wręczenia nagród i dyplomów laureatom VI edycji konkursu literacko-plastyczno-ekologicznego „Chrońmy źródła wody”. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła Gazeta Olkuska.

W tym roku w centrum uwagi Światowych Dni Wody znalazła się ochrona jej źródeł. Mimo, że źródeł tych nie widzimy, to prawie na całym świecie woda słodka jest wodą podziemną. Chciałbym serdecznie podziękować zarówno organizatorom dzisiejszej konferencji, jak i konkursu Chrońmy Źródła Wody za to, że uświadamiają młodych ludzi, tak aby wyrośli na obywateli wrażliwych na ekologię. Gratuluję również serdecznie wszystkim nagrodzonym – mówił Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych na terenie powiatu olkuskiego. Miał on na celu zwrócić uwagę najmłodszych na zagrożenia będące skutkiem negatywnych działań człowieka na środowisko, uwrażliwić na aktualne problemy dotyczące czystości wód i gleb oraz gospodarki ściekowej, rozbudzić poczucie jedności ze środowiskiem naturalnym, jak również kształtować zachowania proekologiczne już od wczesnych lat. Organizatorem projektu było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu, Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu. Patronat honorowy objęli natomiast gospodarze wszystkich sześciu gmin wchodzących w skład powiatu olkuskiego.

Jury Plastyczne w składzie Jacek Majcherkiewicz, Dorota Milka, Józef Niewdana oraz Renata Kaliś postanowiło wyłonić następujących laureatów:

ODDDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

I miejsce: Joanna Masoń z Przedszkola w Jaroszowcu (opiekun: Mariola Augustowska) oraz Antoni Durański z Przedszkola nr 10 w Olkuszu (opiekun: Katarzyna Skoczylińska)
II miejsce: Krystian Trojanowski z Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Mistrzowie Zabawy” w Wolbromiu (opiekun: Ewa Serwatka) oraz Hanna Moń z Przedszkola nr 10 w Olkuszu (opiekun: Agnieszka Kozioł)
III miejsce: Franciszek Grzanka z Przedszkola w Chechle (opiekun: Ksenia Kaziród)m oraz Zofia Borkiewicz z Miejskiego Przedszkola w Bukownie (opiekun: Klaudia Imielska) 
Wyróżnienie: Lena Pasich z Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Mistrzowie Zabawy” w Wolbromiu (opiekun: Anna Rams), Karol Styś z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Gorenicach (opiekun: Ewelina Oczkowska), Hanna Morawska z Przedszkola nr 7 w Olkuszu (opiekun: Jolanta Szmajser), Ilona Wąs z Miejskiego Przedszkola w Bukownie (opiekun: Edyta Czarnota) oraz Aleksandra Kaczmarczyk z Przedszkola nr 7 w Olkuszu (opiekun: Małgorzata Janczewska)

KLASY I – IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

I miejsce: Maja Działach ze Szkoły Podstawowej w Chechle (opiekun: Monika Zalewska)
II miejsce: Tymoteusz Woźniak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu (opiekun: Iwona Kulawik) oraz Katarzyna Zięba ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Olkuszu (opiekun: Ilona Dybich)
Wyróżnienie: Gabriela Gonera z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Osieku (opiekun: Agnieszka Bocianowska), Joanna Ciempka ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Olkuszu (opiekun: Dorota Milka) oraz Anna Imielska ze Szkoły Podstawowej w Bolesławiu (opiekun: Justyna Todor-Pałka)

KLASY V-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

I miejsce: Agata Kisiała ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Olkuszu (opiekun: Agnieszka Stach)
II miejsce: Tomasz Kowalski ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Olkuszu (opiekun: Anna Pasich)
III miejsce: Oliwia Jankowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu (opiekun: Małgorzata Wróbel)
Wyróżnienie: Nikola Chochół ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie (opiekun: Magdalena Orłowska), Amelia Janczyk ze Szkoły Podstawowej w Gorenicach (opiekun: Wioletta Sarota-Stach) oraz Wiktoria Piątek ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie (opiekun: Magdalena Orłowska)
Nagroda specjalna za kreatywność i pomysł: Filip Gawron z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu (opiekun: Renata Szatan)

Jury Literackie w składzie Agnieszka Goździelska, Renata Skubis-Kubańska, Regina Burdziakowska-Maj, Halina Świtlicka, Ewelina Bączek oraz Katarzyna Kamionka postanowiło natomiast wyłonić następujących laureatów:

KLASY I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

I miejsce: Katarzyna Zięba ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Olkuszu (opiekun: Alina Rogóż)
II miejsce: Artur Hryniewicz ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Olkuszu (opiekun: Regina Burdziakowska-Maj)
III miejsce: Amelia Dudzik ze Szkoły Podstawowej w Kluczach (opiekun: Anna Konieczniak)
Wyróżnienie: Edyta Helon ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Olkuszu (opiekun: Alina Rogóż), Karolina Zacłona ze Szkoły Podstawowej w Kluczach (opiekun: Anna Konieczniak) oraz Lena Samul ze Szkoły Podstawowej w Jangrocie (opiekun: Agata Sobota)

KLASY IV – VII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

I miejsce: Julia Rolka ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowisku (opiekun: Beata Maj)
II miejsce: Aleksandra Obratańska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie (opiekun: Maria Sutyła)
III miejsce: Natalia Jałowiec z Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie (opiekun: Aneta Klich)
Wyróżnienie: Faustyna Palska ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle (opiekun: Bożena Kliś), Olga Ząbczyńska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie (opiekun: Aneta Klich) oraz Gabriela Brąblik ze Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu (opiekun: Marzanna Waśniowska)

Zachęcamy również do obejrzenia nagrania z uroczystości rozdania nagród.

Avatar photo

Redakcja