Rekordowe inwestycje drogowe w Gminie Olkusz!

W całej historii Gminy Olkusz jeszcze nigdy nie pozyskano i nie wydatkowano w jednym czasie tak dużych środków na modernizację infrastruktury drogowe: prace związane m.in. z wymianą nawierzchni, budową nowych zatok parkingowych, czy budową kanalizacji sanitarnej już niebawem obejmą aż 14 gminnych dróg. Przebudowa pierwszej z nich, czyli ulicy Baczyńskiego, rozpocznie się już w najbliższy czwartek. Na realizację całego przedsięwzięcia w nadchodzących kilkunastu miesiącach władze Gminy Olkusz przeznaczą blisko 26 milionów złotych.

Stoimy u progu drogowej rewolucji, która znacząco podniesie komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu – od pieszych, przez rowerzystów, po zmotoryzowanych. Przystąpienie do tak ambitnego projektu drogowego jest możliwe dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości aż 95% wartości inwestycji. W tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim, którzy ciężko pracowali na to, by te środki trafiły właśnie do Olkusza – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Tekst

W ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych, położonych na terenie miejskim i wiejskim gminy Olkusz, zaplanowano przebudowę ulic: Baczyńskiego, środkowego odcinka ul. E. Orzeszkowej, Nullo (od ul. Słowackiego do ul. Polnej), Armii Krajowej, Kolberga, Dąbrowskiego, Rabsztyńskiej i Sikorka oraz w części ulice: Pomorską, Gwarków i Stary Olkusz. Poza tym zaplanowana została przebudowa ul. Leśnej w Osieku i drogi w Olewinie oraz budowa ul. Akacjowej w Żuradzie.

Kolejnym elementem modernizacji infrastruktury drogowej jest budowa oświetlenia przy ul. Krucza Góra w Olkuszu, a także budowa odcinków sieci oświetlenia ulicznego na ulicach: Jurajskiej, Polne Wzgórze, Spacerowej, Widokowej, Zamkowej, Na Skraju i Skalistej.

Przewidziano również remonty sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Pomorskiej, Stary Olkusz, Gwarków, Baczyńskiego, Orzeszkowej, Nullo, Armii Krajowej, Kolberga, Rabsztyńskiej, Sikorka oraz w Olewinie.

Harmonogram zaplanowanych prac prezentuje tabela poniżej. Część z nich będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, a szczegółowe harmonogramy będą publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Stoimy przed ogromnym wyzwaniem przeprowadzenia inwestycji drogowych na skalę do tej pory nieznaną w historii naszego samorządu. Wszyscy wiemy, że tego typu prac nie da się wykonać bez pewnych utrudnień, dlatego proszę Mieszkańców o zrozumienie, że abyśmy mogli cieszyć się z nowych ulic, najpierw trzeba je wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Dołożymy wszelkich starań, by zaplanowane prace przebiegały w sposób jak najmniej uciążliwy, a ich efekty służyły Mieszkańcom przez długie lata – podsumowuje Roman Piaśnik.

Zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem i siecią wod.-kan. na terenie Miasta i Gminy Olkusz” dofinansowano ze środków rządowego funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

ZadaniePlanowany czas rozpoczęcia i zakończenia prac
Ul. Baczyńskiego – przebudowa sieci wodociągowej oraz ulicyII kwartał 2023 – IV kwartał 2023
Ul. Orzeszkowej – przebudowa sieci wodociągowej oraz ulicy odcinek środkowy i końcowyII kwartał 2023 – lipiec 2024
Ul. Nullo – przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz ulicy na odcinku od ul. Słowackiego do ul. PolnejII kwartał 2023 – III kwartał 2023
Ul. Kolberga – przebudowa sieci wodociągowej oraz ulicyIV kwartał 2023 – lipiec 2024
Ul. Dąbrowskiego – wymiana słupów oświetleniowych, przebudowa ulicy z kostki brukowejIII kwartał 2023 – IV kwartał 2023
Ul. Gwarków – budowa oświetlenia, budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy, odbudowa chodników, wjazdów i nawierzchni drogiII kwartał 2023 – lipiec 2024
Ul. Pomorska – budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy, odbudowa chodników, wjazdów i nawierzchni drogiIII kwartał 2023 – lipiec 2024
Ul. Stary Olkusz – budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy, odbudowa chodników, wjazdów i nawierzchni drogiIV kwartał 2023 – lipiec 2024
Ul. Armii Krajowej – modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa drogi wraz z sięgaczamiII kwartał 2023 – lipiec 2024
Ul. Rabsztyńska – przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudowa skrzyżowania z ul. Zieloną, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdniIII kwartał 2023 – lipiec 2024
Ul. Sikorka – przebudowa sieci wodociągowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdniIII kwartał 2023 – lipiec 2024
Ul. Leśna w Osieku – budowa oświetlenia, przebudowa drogiIII kwartał 2023 – lipiec 2024
Ul. Akacjowa w Żuradzie – przebudowa drogiI kwartał 2024 – lipiec 2024
Droga w Olewinie – przebudowa sieci wodociągowej i drogi za kapliczkąIV kwartał 2023 – lipiec 2024
Ul. Krucza Góra – budowa oświetleniaII kwartał 2023 – III kwartał 2023
Ul. Jurajska, Polne Wzgórze, Spacerowa, Widokowa, Zamkowa, Na Skraju, Skalista– budowa odcinków oświetleniaII kwartał 2023 – III kwartał 2023
Avatar photo

Redakcja