Pożegnanie olkuskich dyrektorów

Pożegnano dyrektorów, którzy w ostatnich latach pracowali w olkuskiej oświacie: dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu Paulinę Polak, która w połowie września została Wicestarostą Olkuskim oraz Zytę Kaliś i Jolantę Babasińską, czyli odchodzące na emeryturę dyrektorki olkuskich przedszkoli.

Dziękujemy dziś trzem Paniom za lata bardzo dobrej współpracy i troski o najmłodsze pokolenia olkuszan. Dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu Pauliną Polak serdecznie dziękuję za ogromną energię i zaangażowanie, jakie przyczyniły się do realizacji wielu ciekawych projektów edukacyjnych oraz życzę wielu dalszych sukcesów na nowej ścieżce zawodowej. Dyrektorom przedszkoli Zycie Kaliś i Jolancie Banasińskiej dziękuję natomiast za to, że w swojej pracy zawsze kierowały się dobrem dzieci – mówił Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Pełniącą obowiązki dyrektora Samorządowego Zespołu Edukacji została Izabela Mosur. Jest to dotychczasowa pracownica tej jednostki, dlatego jest już znana dyrektorom olkuskich szkół i przedszkoli.

Serdecznie dziękuję panu burmistrzowi za czteroletnie wsparcie, a kierownictwu urzędu i dyrektorom gminnych jednostek oświatowych za owocną współpracę, skutkującą szeregiem wspaniałych inicjatyw. Głęboko wierzę, że Pani Izabela Mosur, która przejmuje po mnie obowiązki, będzie kontynuować politykę oświatową gminy, a także służyć pomocą i radą – podsumowała Wicestarosta Olkuski Paulina Polak.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.