Powiat olkuski straci łącznie na Polskim Ładzie ponad 33 miliony rocznie?

Dużo kontrowersji wzbudza zapowiadany przez rząd Polski Ład. Związek Miast Polskich oraz Unia Metropolii Polskich stworzyły specjalny licznik, pokazujący ile na programie stracą poszczególne gminy w całej Polsce.

Internetowe narzędzie opiera się na średnim ubytku w podatku dochodowym od osób fizycznych (26,8%), który nie trafi do samorządów w związku z wprowadzeniem nowej kwoty wolnej od podatku, która ma wzrosnąć do 30 000 złotych oraz na podniesieniu pierwszego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych.

Roczne straty gmin powiatu olkuskiego z tego tytułu mają kształtować się następująco:

  • Gmina Olkusz – 14 997 575 złotych
  • Gmina Wolbrom – 6 453 603 złote
  • Gmina Klucze – 4 842 624 złote
  • Gmina Bukowno – 3 535 501 złotych
  • Gmina Bolesław- 2 190 059 złotych
  • Gmina Trzyciąż- 1 290 043 złote

Przychody powiatu olkuskiego kurczyłyby się zatem co roku o 33 309 405 złotych. Jak wyliczył z kolei portal money.pl, w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów wpływy do budżetów samorządów w całej Polsce mają spaść o 13,6 miliarda złotych, a w ciągu 10 najbliższych lat aż o 145 miliardów złotych.

Straty te (przynajmniej na obecną chwilę) zrekompensować może historyczny wniosek o dofinansowanie, jaki w ramach Polskiego Ładu złożyły władze Gminy Olkusz. Opiewa on aż na blisko 130 milionów złotych, które miałyby zostać przeznaczone m.in. na przebudowę ciągu ulic „od ronda do ronda” (obejmujący całą ulicę 29 Listopada począwszy od Ronda Niepodległości, ulicę Kościuszki, ulicę Rabsztyńską oraz ulicę Sikorka aż do ronda w Rabsztynie), budowę wielofunkcyjnego obiektu z lodowiskiem w Parku „Czarna Góra” czy rewitalizację miejskich przestrzeni w granicach aż pięciu olkuskich osiedli.

Biorąc pod uwagę, że możemy liczyć na dofinansowanie sięgające nawet 95%, postanowiliśmy zaproponować do realizacji przede wszystkim te zadania, które normalnie byłyby poza naszym zasięgiem. Wiemy, w jakim stanie jest droga od Ronda Niepodległości do Rabsztyna: tu dużym wyzwaniem będzie naprawa wiaduktu oraz poprawa bezpieczeństwa na łuku przy skrzyżowaniu z Aleją 1000-lecia. Ten gigantyczny koszt prawie w całości mógłby jednak zostać pokryty ze środków pozyskanych z dofinansowania. Powstanie wielofunkcyjnego obiektu na Czarnej Górze byłoby natomiast zwieńczeniem wieloletnich starań na rzecz rozwoju olkuskiego sportu. Po zakończeniu zaplanowanego na najbliższy czas remontu basenu, budowy trybun oraz tężni solankowej, „Srebrne Miasto” będzie dysponowało dostępną dla każdego infrastrukturą, unikalną w skali całej Polski. Przewidzieliśmy ponadto środki na poprawę komfortu życia na naszych osiedlach. Liczę zatem na to, że sięgniemy po maksymalną pulę. Jesteśmy gotowi do realizacji tak dużych projektów – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład, gminy mogą złożyć maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie. Muszą one na dodatek wpisywać się w przewidziane obszary inwestycyjne.

Wniosek bez kwotowego ograniczenia:

Oprócz wspomnianego remontu ciągu dróg „od ronda do ronda”, zaplanowano również modernizację ulic Armii Krajowej, Jasnej oraz Baczyńskiego. Wartość tych zadań szacowana jest na blisko 90 milionów złotych. Dofinansowanie przewidziane dla inwestycji drogowych wynosi 95%.

Wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 milionów złotych:

Złożony wniosek obejmuje budowę całorocznego obiektu sportowego z lodowiskiem oraz możliwością prowadzenia amatorskich, szkolnych i profesjonalnych zajęć sportowych, a także organizacji koncertów i targów w Parku „Czarna Góra” w Olkuszu. Zaplanowano również modernizację krytej pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym na Osiedlu Młodych oraz poprawę infrastruktury wokół szkoły, przewidującą m.in. budowę parkingów. Wartość tych zadań szacowana jest na ponad 33 miliony złotych, a możliwe do uzyskania dofinansowanie wynosi 90%.

Wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 milionów złotych:

W ramach tego zadania zaplanowano z kolei budowę sanitariatów w obrębie Parku „Czarna Góra”, w Dolince na Osiedlu Młodych, na parkingu obok Starego Cmentarza, przy boisku na Osiedlu Słowiki oraz w pobliżu placu zabaw przy ulicy Osieckiej. Nowe toalety będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażone w przewijaki dla rodziców z małymi dziećmi. Ponadto, w obrębie placu zabaw przy ulicy Osieckiej, pojawią się elementy małej architektury oraz nowe ogrodzenie, a parking o ok Starego Cmentarza czeka przebudowa. We wszystkich wymienionych miejscach zostanie na dodatek uzupełniona sieć monitoringu, dzięki czemu znacznie poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców. Koszt realizacji inwestycji to niemal 6 milionów złotych, a Gmina Olkusz może liczyć na dofinansowanie sięgające 85%.

Aby uzyskać dofinansowanie, należało wskazać takie projekty, które wpiszą się w założenia Funduszu. Z kolei wysokie progi dofinansowania były dla nas jasną wskazówką, że to najlepszy moment, by realizować ambitne cele. Pamiętamy także o mniejszych inwestycjach, dla których szukamy zewnętrznych źródeł finansowania. Chcę bowiem, by w budżecie na 2022 rok, oprócz dużych przedsięwzięć, znalazły się również mniejsze zadania, takie jak chociażby remonty dróg gminnych – podsumowuje gospodarz „Srebrnego Miasta”.

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.