Pokonałeś koronawirusa? Oddaj osocze i pomóż innym chorym!

Jedna z naszych czytelniczek zwróciła się z prośbą do naszej Redakcji o nagłośnienie problemu braku osocza ozdrowieńców z koronawirusa. Wśród potrzebujących, czekających obecnie w długiej kolejce, znajdują się również osoby z powiatu olkuskiego.

Osoby, które koronawirusa mają już za sobą i chcą pomóc innym w walce z chorobą, mogą zgłosić się do jednego z Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i oddać tam osocze. W niektórych przypadkach terapia ta pomaga bowiem uzyskać istotną poprawę stanu zdrowia pacjentów z COVID-19. Zawarte w osoczu przeciwciała, które neutralizują SARS-CoV-2, po przetoczeniu eliminują go z organizmu osoby chorej. Co warto podkreślić, jeden dawca (z zachowaniem wymaganych odstępów czasu) może oddać osocze nawet kilka razy, a jednorazowo pobrane osocze może zostać zastosowane aż u trzech pacjentów.

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. W jej ramach pobierana jest krew, którą rozdziela się na osocze i pozostałe składniki, które są później przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 750 ml osocza. Jeżeli natomiast pobranie osocza metodą plazmaferezy nie jest możliwe, to pobierane jest 450 ml krwi pełnej, z której otrzymywane jest ok. 220-230 ml osocza. Chorzy często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je zbyt wolno, przez co podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.

Osocze może zostać pobrane od osób w wieku od 18 do 65 lat, które przeszły zakażenie COVID-19 i u których minęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji. Konieczne jest również spełnienie podstawowych kryteriów kwalifikacji dla dawców krwi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 roku w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

źródło: gov.pl
zdjęcie (przykładowe): Pixabay
Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *