Pijani kierowcy bez uprawnień na drogach powiatu olkuskiego

Pod koniec ubiegłego tygodnia funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zatrzymali kilku nieodpowiedzialnych kierowców, którzy nie dość, że prowadzili po pijanemu, to jeszcze pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub decyzji starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Rekordzistą okazał się mieszkaniec Gminy Olkusz, który miał blisko 3 promile alkoholu w swoim organizmie. W Bukownie zatrzymano natomiast 29-latka, który kierował mając 2,5 promila, lekceważąc ponadto sadowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, który obowiązywał do 1 września 2023 roku. Z kolei w Wolbromiu do kontroli drogowej zatrzymano kierowcę Nissana: przeprowadzone przez mundurowych badanie stanu trzeźwości wykazało u niego 2 promile alkoholu. Na domiar złego, mężczyzna prowadził pomimo decyzji starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Zgodnie z art. 178a. §1. Kodeksu Karnego, „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Ar. 244. Kodeksu Karnego stanowi natomiast, że „kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu […] prowadzenia pojazdów […], podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Z kolei na mocy art. 180a. Kodeksu Karnego, „kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.