Jubileusz 105-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu

We wtorek I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu świętowało 105-lecie swojego istnienia oraz 100. rocznicę nadania placówce imienia Króla Kazimierza Wielkiego.

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą św. w Bazylice Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu: świątynia wypełniła się zaproszonymi gośćmi, obecnymi i byłymi pracownikami, uczniami oraz absolwentami. Eucharystię koncelebrował m.in. Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu ks. dr Michał Borda.

Następnie, zgodnie z wieloletnią jubileuszową tradycją szkoły, przy olkuskim rynku sformowany został pochód, który przemaszerował głównymi ulicami miasta za Olkuską Reprezentacyjną Orkiestrą Dętą pod batutą Wiesława Drygały. Główne obchody miały natomiast miejsce w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, gdzie Dyrektor „Kazika” Irena Majda złożyła hołd wszystkim zasłużonym dla olkuskiego liceum osobom, a także przypomniała historię i sukcesy placówki. Uroczysta gala została także uświetniona okolicznościowymi przemówieniami, gratulacjami oraz życzeniami przedstawicieli władz, parlamentarzystów, absolwentów, rodziców oraz przyjaciół.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali ponadto jubileuszowy program artystyczny w postaci montażu słowno-muzycznego nawiązującego bezpośrednio do wspomnień z młodości. W ten sposób zgromadzeni mogli poczuć międzypokoleniową wspólnotę oraz przynależność do grona osób, które tworzyły 105- letnią historię I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.