Olkuszanka Genowefa Bugajska Honorową Obywatelką Schwalbach am Taunus

W ratuszu Schwalbach am Taunus odbyły się obchody 25-lecia partnerstwa niemieckiego miasta i Olkusza. Punkt kulminacyjny uroczystości stanowiło wręczenie prezes olkuskiego stowarzyszenia „Miasta Partnerskie” Genowefie Bugajskiej medalu Honorowej Obywatelki.

Serdecznie gratuluję pani Genowefie Bugajskiej tego zaszczytnego tytułu, który stanowi swoiste ukoronowanie jej działań na rzecz nie tylko partnerstwa naszych miast, ale również polsko-niemieckiej współpracy. Prowadzona od przeszło ćwierć wieku społeczna działalność pani Genowefy zaowocowała tym, że poznaliśmy się bliżej z naszymi niemieckimi partnerami, a także nawiązaliśmy wiele znajomości i przyjaźni. Jestem przekonany, że ten zaszczytny tytuł będzie dla niej motywacją do dalszych działań – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Jubileuszowe uroczystości, które odbywały się w ratuszu w Schwalbach, poprzedziło otwarcie wystawy „Olkusz – Schwalbach – 25 lat Partnerstwa Miast”. We wręczeniu tytułu nadanego decyzją Rady Miejskiej Schwalbach wzięli udział m.in. burmistrz Schwalbach Alexander Immisch, przewodniczący Rady Miejskiej Thomas Milkowitsch wraz z radnymi czy konsul generalny RP w Kolonii Jakub Wawrzyniak. Na zakończenie, wszyscy odśpiewali ponadto pani Genowefie gromkie „Sto lat”.

Uczestnicy partnerskiego wyjazdu mieli także okazję zwiedzić samo miasto partnerskie i wziąć udział w spotkaniach dotyczących partnerstwa. W trakcie kilkudniowego pobytu odbyła się także wycieczka do Frankfurtu, gdzie uczestnicy wyjazdu zwiedzili stare miasto oraz Miejsce Pamięci „Katzbach”: jest ono poświęcone więźniom, w większości Polakom, którzy w 1944 roku zostali przywiezieni z KL Buchenwald oraz Dachau do Zakładów Adlera we Frankfurcie. Na cmentarzu we Frankfurcie znajduje się na dodatek zbiorowy grób 528 więźniów, będący tym samym jednym z największych masowych grobów powstańców warszawskich poza granicami naszego kraju. Członkowie olkuskiej delegacji wzięli również udział w wycieczce do Bad Munster am Stein, a pełen atrakcji pobyt zakończył koncert z okazji partnerskiego jubileuszu, który odbył się w kościele w Schwalbach.

Wizytę z okazji jubileuszu 25-lecia partnerstwa Olkusza i Schwalbach am Taunus zorganizowało olkuskie stowarzyszenie „Miasta Partnerskie” przy wsparciu władz Gminy Olkusz, które podczas wizyty reprezentowała Koordynator Projektu-Kierownik ekspozycji Podziemnego Olkusza Beata Odrzywolska – Kokoszka. Sama umowa partnerska pomiędzy Olkuszem i Schwalbach została natomiast podpisana 4 lipca 1997 roku przez burmistrzów Andrzeja Ryszkę i Horsta Faesera (który w 2002 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Olkusza). Od 1997 roku w Schwalbach działa ponadto Koło Partnerskiej Współpracy Schwalbach – Olkusz, którego przewodniczącym jest kolejny Honorowy Obywatel Olkusza Günter Pabst.

zdjęcia: Beata Odrzywolska – Kokoszka
źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja