Olkuszanie pamiętali o 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia, punktualnie o godzinie 17:00, cała Polska zatrzymała się, by symbolicznie okazać pamięć o 77. rocznicy Powstania Warszawskiego. Olkuszanie zgromadzili się pod pomnikiem powstańczym na Starym Cmentarzu, by solidarnie oddać cześć bohaterom walki o wolną Polskę. Patronat medialny nad tym wydarzeniem miała zaszczyt objąć Gazeta Olkuska.

Symboliczny obelisk Powstania Warszawskiego na olkuskim Starym Cmentarzu został ustawiony w 2009 roku przez olkuskich harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Pomysłodawcą tej inicjatywy był honorowy prezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej druh Ryszard Kowal. Rokrocznie, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, odbywają się pod nim obchody upamiętniające ten tragiczny zryw wolnościowy.

Uczestników uroczystości, w imieniu organizatorów, powitał prezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Konrad Kulig, po czym na miejsce uroczystości wmaszerowała kompania honorowa 6. batalionu dowodzenia 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego z Krakowa pod dowództwem por. Mateusza Walczaka.

To bardzo ważne wydarzenie historyczne zarówno dla nas, jak i dla następnych pokoleń. Wiemy, jak ważna jest walka o wolną ojczyznę, dlatego jesteśmy wdzięczni powstańcom, że mimo głodu, chorób, strachu, stresu oraz czyhającej na rogu każdej ulicy śmierci oddali swoje życie, byśmy mogli żyć w wolnym kraju – mówiła Wiceburmistrz Miasta i Gminy Olkusz Jolanta Motyczyńska.

Następnie głos zabrał Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk, który zaapelował, abyśmy, podobnie jak Polacy podczas okupacji, potrafili się skonsolidować i zjednoczyć w tych trudnych chwilach. Później, w imieniu posła Jacka Osucha, głos zabrał dyrektor jego biura poselskiego Michał Zasucha. Po modlitwie ks. Grzegorza Woszczka w intencji pomordowanych i poległych, Apel Pamięci odczytał ponadto por. Remigiusz Trybus, a kompania honorowa 6. batalionu dowodzenia z 6. Brygady Powietrznodesantowej oddała salwę honorową. Zgromadzeni na uroczystości swoją pamięć o Powstańcach okazali również złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów.

Na zakończenie, prowadzący uroczystość Konrad Kulig przypomniał sylwetki olkuszan walczących i poległych w Powstaniu Warszawskim. W walkach udział brała m.in. Maria Minkiewicz ps. „Żaba” czy „Krystyna” – córka Antoniego Minkiewicza, olkuskiego działacza społecznego, który przyczynił się do utworzenia Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego, lokalnego koła Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz pisma Kronika Powiatu Olkuskiego. W trakcie powstania zginął również Antoni Kocjan, znany przedwojenny konstruktor szybowcowy oraz szef wywiadu lotniczego Armii Krajowej, rozstrzelany 13 sierpnia 1944 roku wraz z grupą więźniów Pawiaka. Warto pamiętać, że wielu mieszkańców ziemi olkuskiej udzielało pomocy mieszkańcom Warszawy, którzy musieli opuścić miasto po upadku powstania.

Organizatorami uroczystości byli Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, olkuskie koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Hufiec Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej w Olkuszu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.

zdjęcia: Grzegorz Przetakiewicz
źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.