Olkuszan mniej o 595

W ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce zmarło aż 511 tysięcy osób – najwięcej po drugiej wojnie światowej. Na dodatek, urodziło się tylko 330 tysięcy dzieci, czyli najmniej od ponad 15 lat. Tragiczny wskaźnik przyrostu naturalnego odcisnął swoje piętno także w Olkuszu, w którym nowy rok przywitało 32 737 mieszkańców – o 595 mniej, niż przed rokiem.

Niestety, zjawisko zmniejszania się liczby ludności Polski jest widoczne od wielu lat. Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że do 2050 roku liczba ludności naszego kraju zmniejszy się o 4,4 miliona osób. Od 2000 roku systematycznie maleje również populacja większości krajów Unii Europejskiej.

Na początku 2021 roku Olkusz liczył 33 370 mieszkańców, a obecnie 32 737, czyli o 595 mniej. Marnym pocieszeniem wydaje się fakt, że przed rokiem było jeszcze gorzej: od stycznia 2020 roku do pierwszego miesiąca 2021 roku ubyło aż 680 olkuszan. Lekkim optymizmem mogą jednak napawać dane dotyczące sołectw, gdzie zauważalny jest nawet niewielki wzrost liczby ludności. Te na początku 2021 roku zamieszkiwało łącznie bowiem 13 516 osób, a obecnie liczba ta wynosi 13 554 – czyli o 38 więcej.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja