Most w Bydlinie oficjalnie otwarty

Dziś odbyło się uroczyste otwarcie mostu nad rzeką Tarnówką w Bydlinie. Koszt tej inwestycji wyniósł nieco ponad 3,1 miliona złotych.

Jest to pierwsza tego typu inwestycja w ciągu naszych dróg powiatowych od utworzenia powiatów w 1999 roku. W miejscu starego, wysłużonego obiektu na rzece Tarnówka powstał nowy most, który przez wiele lat powinien służyć nie tylko mieszkańcom Bydlina i Cieślina, ale także Gminy Klucze i całego Powiatu Olkuskiego. Połowę kosztów pokryło dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, a pozostała kwota stanowiła po połowie środki Powiatu Olkuskiego i Gminy Klucze – mówił Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk.

Ze względu na zły stan techniczny, istniejący most został całkowicie rozebrany, a w jego miejsce został wybudowany nowy obiekt wraz z najazdami. Wykonawcą prac budowlanych była firma SALTOR s.c. z Kielc.

źródło: Starostwo Powiatowe w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja