Olkusz wraca do Związku Gmin Jurajskich

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o wstąpieniu Gminy Olkusz do Związku Gmin Jurajskich. Oznacza to powrót Srebrnego Miasta do prestiżowej organizacji promującej turystykę Jury Krakowsko-Częstochowskiej po 14 latach.

Prowadzone przez nas od wielu lat inwestycje w rozwój potencjału turystycznego Srebrnego Miasta, jak chociażby modernizacja zamku w Rabsztynie czy utworzenie ekspozycji Podziemnego Olkusza, sprawiają, że członkostwo Gminy Olkusz w Związku Gmin Jurajskich może przyczynić się do ich dodatkowej popularyzacji, co powinno skutkować zwiększeniem liczby turystów. Liczę zatem na owocną współpracę – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Przypominamy, że Związek Gmin Jurajskich, czyli stowarzyszenie leżących na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej gmin z województwa małopolskiego i śląskiego, został powołany w 1991 roku. Jego założycielami było 15 gmin, w tym m.in. Olkusz. W 2008 roku władze Olkusza podjęły jednak decyzję o wystąpieniu ze Związku. Obecnie w skład ZGJ wchodzą 33 gminy.

Korzyści z takiej decyzji to przede wszystkim zaistnienie Gminy Olkusz we wszystkich działaniach promocyjnych prowadzonych przez Związek Gmin Jurajskich. Sam Związek jest już rozpoznawalny jako marka i wszystkie działania poparte jego szyldem mają bardzo szeroki rozgłos medialny. Związek Gmin Jurajskich operuje ponadto na bardzo popularnym obecnie obszarze turystycznym i warto, by ktoś, kto chce dotrzeć na Jurę, wiedział, że do Olkusza również należy przyjechać, ponieważ nasze atrakcje turystyczne sprawiają, że jesteśmy bardzo istotnym punktem na mapie turystycznej regionu –  uzasadniał projekt uchwały kierownik Biura Promocji i Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Michał Latos.

Warto zaznaczyć, że pomimo, iż Srebrne Miasto przez lata nie było formalnie członkiem Związku Gmin Jurajskich, w ostatnich latach obustronna współpraca zaczęła się rozwijać: przedsięwzięciem, które zbliżyło Olkusz do działań podejmowanych przez Związek, okazała się Juromania, czyli odbywające się cyklicznie od 2018 roku Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Od samego początku, wydarzenia z cyklu Juromanii organizowane są bowiem w Olkuszu oraz w rabsztyńskiej warowni.

Już 7 lat temu na tej sali proponowałem, żebyśmy jako gmina przystąpili do Związku Gmin Jurajskich. Rada uznała jednak wówczas, że nie był to jeszcze dobry moment. Po tych 7 latach dwa zabytki, którymi się cieszymy i chwalimy na zewnątrz, czyli zamek w Rabsztynie i Podziemny Olkusz, są już jednak na tyle rozwinięte turystycznie, że wchodzimy do Związku nie jako drugoligowiec, ale przedstawiciel Ekstraklasy – dodał natomiast Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Olkuszu Wojciech Ozdoba.

Jak uzasadniono w uchwale Rady Miejskiej w Olkuszu, przystąpienie Gminy Olkusz do Związku Gmin Jurajskich przyczyni się do integracji Srebrnego Miasta z innymi gminami członkowskimi, a także będzie sprzyjało gospodarczemu i kulturowemu rozwojowi naszej gminy oraz wzmocnieniu jej potencjału. Ponadto, taka decyzja pozwoli na włączenie Olkusza w podejmowane przez Związek działania mające na celu turystyczne promowanie terenów jurajskich oraz wspieranie rozwoju turystyki na terenie gmin członkowskich poprzez m.in. publikacje i akcje promocyjne, dbanie o infrastrukturę turystyczną czy pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi pragnącymi inwestować na terenie Jury.

Warto również przypomnieć, że w lutym radni Rady Miejskiej w Olkuszu przez aklamację przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Olkusz do Małopolskiej Organizacji Turystycznej, tworzonej przez samorządy, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia oraz przedstawicieli biznesu z sektora turystyki: organizacja zrzeszająca obecnie 163 podmioty z terenu naszego województwa zajmuje się głównie promowaniem atrakcyjnego wizerunku regionu na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych, koordynacją działań w zakresie organizacji imprez turystycznych czy podnoszeniem kwalifikacji zawodowych kadr.

Avatar photo

Redakcja