Olkusz przystąpił do Małopolskiej Organizacji Turystycznej

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu radni przez aklamację przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Olkusz do Stowarzyszenia Małopolska Organizacja Turystyczna.

Organizacja zrzeszająca na ten moment 163 podmioty z terenu naszego województwa zajmuje się głównie promowaniem atrakcyjnego wizerunku regionu na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych, koordynacją działań w zakresie organizacji imprez turystycznych czy podnoszeniem kwalifikacji zawodowych kadr. Skład MOT mniej więcej w częściach równych tworzą samorządy, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia oraz przedstawiciele biznesu z sektora turystyki.

Małopolska Organizacja Turystyczna przede wszystkim organizuje szkolenia z zakresu turystyki, zarządza szlakiem architektury drewnianej oraz wspiera różne inicjatywy, takie jak wizyty studyjne dziennikarzy branżowych i operatorów wycieczek czy chociażby Juromania, czyli wydarzenie w którym jako Gmina Olkusz również bierzemy udział. Organizacja ta od lat promuje szereg obiektów turystycznych zlokalizowanych na terenie Małopolski, łącznie z Olkuszem, gdyż trudno dziś promować nasze województwo pomijając Srebrne Miasto. Dziś mamy natomiast okazję wyrazić chęć przystąpienia do Małopolskiej Organizacji Turystycznej, aby tę współpracę jeszcze bardziej zacieśnić – uzasadniał projekt uchwały Rzecznik Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Michał Latos.

Przystąpienie do MOT wiąże się z koniecznością uiszczania rocznej składki w wysokości 3 630 złotych, jednak korzyści wynikające z członkostwa są nieporównywalnie większe: organizacja ta oferuje możliwości promocji nie tylko o zasięgu krajowym, ale także międzynarodowym, na którą naszej gminy samodzielnie nie byłoby stać. Olkusz wkroczy bowiem w obieg informacji i działań promocyjnych bardzo dużej organizacji, zrzeszającej różne podmioty skupiające się wokół turystyki, a ponadto zaistnieje na różnych targach, na których koszt wykupienia stoiska niejednokrotnie jest wyższy niż całoroczna składka członkowska: „Na posiedzeniu Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej formalnie musi jeszcze zostać wyrażona zgoda na nasze przystąpienie, jednak Dyrektor Biura MOT Paweł Mierniczak zapewniał nas, że organizacja ta czeka na nas z otwartymi ramionami” – podsumował Michał Latos.

Projekt uchwały o przystąpieniu Gminy Olkusz do Stowarzyszenia Małopolska Organizacja Turystyczna został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez funkcjonujące przy olkuskiej radzie miejskiej komisje Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków, Budżetową oraz Praworządności i Samorządności. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik wspomniał na dodatek, że nasz samorząd rozważa przystąpienie do Związku Gmin Jurajskich, zajmującej się promocją wszystkich punktów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w szczególności Szlaku Orlich Gniazd: „Spotkałem się niedawno w Warszawie z przewodniczącym Związku, który aktywnie zachęcał nas do dołączenia do tej organizacji. Rozważamy taką możliwość i zapewne w najbliższym czasie przedstawimy Państwu taką propozycję” – mówił do radnych gospodarz Srebrnego Miasta.

Niezwykle się cieszę, że radni jednomyślnie poparli moją i burmistrza inicjatywę w kwestii przystąpienia Gminy Olkusz do Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Od roku możemy się bowiem poszczycić dwoma atrakcjami o znaczeniu ponadregionalnym, czyli Podziemnym Olkuszem oraz odrestaurowanym zamkiem w Rabsztynie, dlatego musimy skutecznie informować o ich istnieniu turystów już nie tylko z Krakowa czy Śląska, ale także z Warszawy, Szczecina czy nawet Pragi. Tak szeroką promocję może nam zapewnić jedynie uczestnictwo w organizacji z wielomilionowym budżetem na promocję – mówi nam natomiast Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Olkuszu Wojciech Ozdoba.

Avatar photo

Redakcja