Olkusz odwiedziła młodzież z Izraela

W ostatnim czasie, na zaproszenie I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, „Srebrne Miasto” wizytowała grupa uczniów z High School Holon w Izraelu. Podopieczni olkuskiej placówki uczestniczą w trójstronnej wymianie polsko-niemiecko-izraelskiej od 2012 roku.

Po przyjeździe do naszego miasta Izraelczycy zwiedzili ekspozycję Podziemny Olkusz oraz otrzymali materiały promocyjne przygotowane przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu. Po obiedzie mieli z kolei okazję wysłuchać krótkiego koncertu fortepianowego Magdaleny Kłosińskiej. W kolejnych dniach przyjezdna młodzież odwiedziła natomiast I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu oraz złożyła kwiaty pod znajdującym się na starym cmentarzu pomnikiem poświęconym zamordowanym w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych mieszkańcom ziemi olkuskiej.

Goście mieli również okazję wysłuchać prelekcji „Śladami olkuskich Żydów”, poświęconej historii olkuskiej diaspory żydowskiej, którą wygłosił historyk, regionalista oraz pracownik olkuskiego magistratu Jacek Sypień. Zobaczyli oni także wystawę fotograficzną „A dusze ich w ogrodzie Eden” Adama Sowuli oraz plenerową wystawę „Olkuscy Żydzi”, która znajduje się na rynku.

Wizytę w „Srebrnym Mieście” zakończył krótki spacer śladami olkuskich Żydów po olkuskiej Starówce. Program pobytu w Olkuszu był współorganizowany przez Olkuskie Stowarzyszenie Miasta Partnerskie, Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu oraz Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.