Olkusz i Niżyn miastami partnerskimi?

Bogate doświadczenia Gminy Olkusz oraz mieszkańców ziemi olkuskiej w pomoc Ukrainie były przedmiotem dyskusji z ukraińskimi i mołdawskimi doktorantami, którzy odwiedzili Srebrne Miasto w ramach Letniej Szkoły, odbywającej się pod patronatem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Mieszkańcy od pierwszych dni wojny bardzo aktywnie zaangażowali się bowiem w pomoc naszym wschodnim sąsiadom: pierwszy punkt pomocy został zorganizowany dzięki natychmiastowej i bardzo sprawnej współpracy wielu środowisk, które widziały potrzebę pilnej mobilizacji. Dzięki temu, wsparcie ze Srebrnego Miasta trafiło do Ukrainy błyskawicznie, a wiele grup pomocowych inspirowało się wypracowanymi w Olkuszu rozwiązaniami. Mer miasta Niżyn Ołeksandr Kodoła wyraził ponadto chęć budowy relacji partnerskich między ukraińskim miastem i Olkuszem.

Kolejny raz możemy liczyć na gościnę włodarzy Gminy Olkusz, co pozytywnie wpływa na relacje pomiędzy Polską i Ukrainą. Spotkania te co roku przybierają bardzo praktyczny wymiar, dzięki czemu nasi sąsiedzi zyskują ważne doświadczenia, dotyczące konkretnych wyzwań, z jakimi mierzy się samorząd w Polsce, dostrzegając wszelkie różnice i podobieństwa z lokalnymi strukturami w swoich ojczyznach. W tym roku nasze spotkanie było szczególnie ważne, a przekazane doświadczenia bardzo cenne – komentuje opiekun grupy koordynujący warsztaty „ABC pomocy ukraińskim uchodźcom na poziomie administracji lokalnej” dr Mateusz Kamionka.

Oprócz praktycznych działań, jakie zostały podjęte w Srebrnym Mieście po rosyjskiej agresji, duże zainteresowanie naszych gości wzbudziła kwestia współpracy Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. Ważnym punktem spotkania było także przekazanie listu mera miasta Niżyn, gdzie systematycznie trafiała pomoc z naszej miejscowości. Młodzi doktoranci mieli również okazję zobaczyć zlokalizowane przy Alei 1000-lecia punkty pomocy Ukrainie.

W wyniku ataków rakietowych i bombardowań, w mieście Niżyn uszkodzono 25 bloków wielorodzinnych oraz 60 domów prywatnych, а także szkoły, przedszkola, kotłownie oraz miejski cmentarz. Od pierwszych dni wojny Wasze miasto Olkusz, reprezentowane przez grupę wolontariuszy „Olkusz pomaga Ukrainie”, wielokrotnie kierowało pomoc humanitarną dla mieszkańców Nieżyna, pomagało dzieciom z sierocińca, mieszkańcom domu spokojnej starości, Niżyńskiemu Towarzystwu głuchoniemych, wojskowym z Sił Zbrojnych Ukrainy, Obrony Terytorialnej, а także mieszkańcom okolicznych wsi, które zostały szczególnie dotknięte działaniami wojennymi i okupacją – pisze mer miasta Niżyn Ołeksandr Kodoła, który wyraził ponadto chęć budowy relacji partnerskich między Niżynem i Olkuszem.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja