Jak maturzyści z powiatu olkuskiego poradzili sobie z tegorocznym egzaminem dojrzałości?

Maturę w powiecie olkuskim zdało w tym roku 84,2% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (blisko 90% liceów oraz 76,1% techników), co jest dobrym wynikiem zarówno w stosunku do wyniku ogólnopolskiego (74,5%), jak i małopolskiego (78,1%). Najwyższym odsetkiem ponownie może pochwalić się I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, w którym egzamin dojrzałości zdało aż 95,2% osób. Najgorzej wypadło natomiast Technikum w Zespole Szkół w Wolbromiu, w którym z maturą poradził sobie co drugi uczeń.

Naszym uczniom udało się także podwyższyć wynik z ubiegłego roku, który wyniósł wówczas 80,8%. Do egzaminu dojrzałości zdecydowało się przystąpić 734 spośród 789 abiturientów (odpowiednio 718 i 799 w ubiegłym roku): w pierwszym terminie udało się go zdać 618 osobom (580 przed rokiem), do poprawki w sierpniu będzie mogło podejść 90 osób (103 rok temu), a matury z więcej niż jednego przedmiotu, co oznacza definitywne „oblanie”, nie zdało 27 uczniów (w stosunku do 35 w roku 2020).

Spośród poszczególnych szkół najlepiej tradycyjnie wypadło I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, gdzie maturę zdało 160 na 168 osób, co dało aż 95,2%. Popularnemu „Kazikowi” udało się ponadto poprawić wynik sprzed roku, kiedy to egzamin dojrzałości pomyślnie napisały 192 na 204 osoby, co stanowiło 94,1%. Na drugim miejscu uplasowało się natomiast IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, gdzie maturę zdało 187 na 199 osób, a więc niespełna 94% (odpowiednio 149 na 163 osoby, czyli 91,4% przed rokiem). Ostatnie miejsce na podium przypadło z kolei „Mechanikowi”, który również może pochwalić się bardzo dobrym wynikiem, wynoszącym niemal 93%: egzamin dojrzałości w Technikum nr 1 w Olkuszu w pierwszym terminie zdało 106 na 114 osób (odpowiednio 87,6%, 85 na 97 osób w roku 2020).

Na kolejnych pozycjach uplasowały się: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Wolbromiu (26 na 37 osób, 70,3% w stosunku do 24 na 40 osób, 60% przed rokiem), olkuski „Ekonomik” (73 na 104 osoby, 70,2% w stosunku do 62 na 100 osób, 62% przed rokiem), II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu (38 na 58 osób, 65,5% w stosunku do 44 na 52 osoby, 84,6% przed rokiem) oraz olkuska „Budowlanka” (15 na 28 osób, 53,6% w stosunku do 14 na 43 osoby, 32,5% przed rokiem). Na ostatnim miejscu uplasowało się natomiast Technikum w Zespole Szkół w Wolbromiu, gdzie egzamin dojrzałości zdało 13 na 26 osób, a więc rowno 50% (10 na 19 osób, czyli 52% w roku 2020).

Redakcja Gazety Olkuskiej serdecznie gratuluje wszystkim absolwentom, którzy zdali maturę w pierwszym terminie, jednocześnie życząc powodzenia wszystkim tym, którzy egzamin dojrzałości będą poprawiać w sierpniu.

zdjęcie przykładowe: Pixabay

Avatar photo

Redakcja