Olkuscy leśnicy wywieźli z lasu 62 worki śmieci

Wczoraj leśnicy z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe „Nadleśnictwo Olkusz” pozbierali i wywieźli z lasu przy Osiedlu Pakuska w Olkuszu 62 worki śmieci.

W minionym roku tylko w lasach zarządzanych przez opisywaną jednostkę śmieciami zapełniono aż… 7 728 worków o pojemności 120 litrów oraz zebrano kilkadziesiąt opon, sprzęt AGD czy gruz. Łączny koszt uprzątnięcia i wywozu wszystkich tych odpadów wyniósł około 75 tysięcy złotych. Niestety, wydatki na sprzątanie nielegalnie porzuconych śmieci z roku na rok rosną, kosztem innych istotnych potrzeb naszej społeczności.

Dlatego też latem zeszłego roku zainaugurowana została akcja „Czysty Olkusz – wspólna sprawa”. Ponad 100 osób, w skład których weszli przedstawiciele władz Gminy Olkusz, pracownicy magistratu, straży miejskiej, nadleśnictwa, wodociągów, spółdzielni mieszkaniowych, członkowie zarządów olkuskich osiedli i sołectwa Gorenice oraz sami mieszkańcy, zebrało ponad 1,5 tony szklanych butelek, opon czy fragmentów mebli. Jak mówił wówczas Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, gdyby posprzątany teren uporządkowała zewnętrzna firma, to zainkasowałaby za to około 15 tysięcy złotych. 

Przypominamy, że np. odpady komunalne, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne czy tzw problematyczne odpady komunalne można oddać podczas cyklicznych zbiórek odpadów wielkogabarytowych lub przekazać je bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy Alei 1000-lecia 15d w Olkuszu. Jest on czynny w poniedziałki od godziny 8:00 do godziny 15:00, we wtorki od godziny 12:00 do godziny 18:00, w środy od godziny 8:00 do godziny 15:00, w czwartki i piątki od godziny 12:00 do godziny 18:00 oraz w soboty od godziny 8:00 do godziny 16:00.

Wyrzucanie śmieci do lasu jest ponadto oczywiście niezgodne z prawem. Zgodnie bowiem z art. 162. Kodeksu Wykroczeń, „kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Jeżeli czyn sprawcy polega natomiast na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny. Warto również pamiętać, że w pierwszym przypadku sąd może orzec nawiązkę, a w drugim przypadku nawiązka orzekana jest obligatoryjnie, do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Avatar photo

Redakcja