Gmina Olkusz złożyła wniosek o ponad 100 milionów złotych dofinansowania w ramach Polskiego Ładu

Na łączną kwotę przeszło 105 milionów złotych opiewają trzy wnioski, jakie władze Olkusza złożyły w ramach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład. Jeśli rządzący przychylnie odniosą się do tych próśb, to w naszym mieście możliwa będzie kompleksowa przebudowa ciągu dróg od ulicy 29 Listopada do skrzyżowania ulic Kościuszki i Górniczej, modernizacja niemal 13 kilometrów dróg lokalnych na terenie całej gminy oraz budowa tężni solankowej na terenie Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego „Czarna Góra” w Olkuszu. Biorąc jednak pod uwagę doświadczenia z poprzedniego naboru, należy raczej podchodzić do tych nadziei z pewnym dystansem.

Ponieważ możemy liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 95%, postanowiliśmy zaaplikować przede wszystkim o te zadania, które, z uwagi na wysokie koszty, nie byłyby możliwe do realizacji jedynie ze środków własnych gminy, a jednocześnie mają bardzo duże znaczenie dla mieszkańców. Przede wszystkim mam tu na myśli przebudowę ciągu dróg od Ronda Niepodległości na Osiedlu Młodych do skrzyżowania ulic Kościuszki i Górniczej, gdyż jest to jedno z głównych połączeń drogowych w naszym mieście. Dla komfortu mieszkańców równie ważna byłaby także modernizacja 13 odcinków ulic na terenie całej gminy o łącznej długości niemal 13 kilometrów, wraz z oświetleniem oraz modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z kolei budowa tężni solankowej to z kolei kontynuacja naszych wieloletnich starań, których celem jest powstanie nowoczesnego i wielofunkcyjnego obiektu na „Czarnej Górze” – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Założenia Polskiego Ładu od samego początku budzą wiele kontrowersji. Związek Miast Polskich oraz Unia Metropolii Polskich jeszcze przed jego wejściem w życie stworzyły bowiem specjalny licznik, pokazujący ile na tym programie stracą poszczególne gminy w całej Polsce. Internetowe narzędzie opiera się na średnim ubytku w podatku dochodowym od osób fizycznych (w wysokości 26,8%), który nie trafi do samorządów w związku z wprowadzeniem nowej kwoty wolnej od podatku oraz podniesieniem pierwszego progu podatkowego. Jak wyliczył portal money.pl, w bieżącym roku wpływy do budżetów samorządów w całej Polsce mają spaść o 13,6 miliarda złotych, a w ciągu 10 najbliższych lat aż o 145 miliardów złotych. W efekcie, prognozowana roczna strata dla budżetu naszej gminy ma wynieść aż 14 997 575 złotych.

Niestety, jest to kontynuacja obserwowanego od kilku lat niebezpiecznego trendu coraz większego niedofinansowania polskich samorządów. Dla przykładu, w minionym roku łączny koszt związany z systemem oświaty w Gminie Olkusz wyniósł ponad 80,6 miliona złotych, podczas gdy otrzymana na ten cel rządowa subwencja pokryła zaledwie… 46% tej kwoty. Tym samym samorządy w całej Polsce nie dysponują środkami wystarczającymi do zapewniania prawidłowego funkcjonowania szkół i są zmuszane albo do coraz większego cięcia kosztów w oświacie albo do „łatania dziur” pieniędzmi, które miały być pierwotnie przeznaczone na lokalne inwestycje, takie jak chociażby budowy i remonty dróg czy chodników.

Opisywane straty (przynajmniej na krótką metę) zrekompensować mogą dofinansowania ze środków państwowych, o które aktywnie zabiegają władze Gminy Olkusz. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład gminy mogą złożyć maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, które muszą jednak wpisywać się w przewidziane obszary inwestycyjne. Pierwszy nabór do tego programu miał miejsce w sierpniu zeszłego roku, kiedy to nasze miasto starało się o niemal 130 milionów złotych na przebudowę ciągu ulic od Ronda Niepodległości do ronda w Rabsztynie, rewitalizację miejskich przestrzeni w granicach pięciu olkuskich osiedli oraz budowę wielofunkcyjnego obiektu sportowego z lodowiskiem w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym „Czarna Góra” w Olkuszu. Ostatecznie rząd przyznałjednak środki jedynie na to ostatnie zadanie, w wyniku czego z wnioskowanych 130 milionów złotych do Srebrnego Miasta trafiło 30 milionów złotych, a więc nieco ponad 23% sumy, o którą zabiegał nasz samorząd. W tym roku Olkusz postanowił natomiast złożyć wnioski na łączną kwotę przeszło 105 milionów złotych.

WNIOSEK BEZ KWOTOWEGO OGRANICZENIA:

Po tym, jak władze państwowe nie zdecydowały się przychylić do remontu ciągu dróg do ronda w Rabsztynie, władze gminy postanowiły ograniczyć to zadanie do skrzyżowania ulic Kościuszki i Górniczej w Olkuszu, zwracając przy tym szczególną uwagę na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniach oraz gruntowny remont wiaduktu. Obecny projekt przewiduje bowiem przebudowę skrzyżowania ulicy 29 Listopada z Aleją 1000-lecia wraz ze zniwelowaniem istniejącej tam skarpy oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy 29 Listopada z ulicami Parkową i Dworską. Ponadto, wniosek obejmuje budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników, miejsc postojowych i parkingów, przystanków i zatok autobusowych oraz modernizację oświetlenia ulicznego. Wartość takiej inwestycji została tym samym ograniczona z zeszłorocznych 90 milionów złotych do 68,5 miliona złotych, więc pozostaje mieć nadzieję, że taką kwotę Komisja ds. wsparcia Rządowego Funduszu „Polski Ład”,zajmująca się rekomendacją Premierowi RP wniosków, które mają otrzymać dofinansowanie, rozpatrzy już pozytywnie.

WNIOSEK W WYSOKOŚCI DO 30 MILIONÓW ZŁOTYCH:

Zadanie z tej kategorii władze naszego miasta podzieliły na kilka części: pierwsza z nich obejmuje kompleksową modernizację trzynastokilometrowej sieci dróg lokalnych położonych na terenie całej Gminy Olkusz. Przebudowa ulic Armii Krajowej, Baczyńskiego, Dąbrowskiego, Gwarków, Kolberga, Nullo (od ulicy Słowackiego do ulicy Polnej), Orzeszkowej (odcinek początkowy), Pomorskiej, Rabsztyńskiej (od ulicy Astrów do ulicy Miłej) oraz Sikorka (od ulicy Jasnej do ronda w Rabsztynie), a także drogi w Olewinie, ulicy Leśnej w Osieku i ulicy Akacjowej w Żuradzie zapewniłaby połączenie największych osiedli z centrum miasta oraz skomunikowanie mieszkańców w obrębie części z sołectw.

Drugą część zadania stanowi natomiast budowa oświetlenia przy ulicach Gwarków i Krucza Góra w Olkuszu oraz ulicy Leśnej w Osieku, jak również budowa odcinków sieci oświetlenia ulicznego na ulicach Jurajskiej, Na Skraju, Polne Wzgórze, Skalistej, Spacerowej, Widokowej oraz Zamkowej w Olkuszu. Przewidziano ponadto remont sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Armii Krajowej, Baczyńskiego, Gwarków, Kolberga, Nullo, Orzeszkowej, Pomorskiej, Sikorka oraz Stary Olkusz w Olkuszu, a także drogi w Olewinie, a więc na drogach o łącznej długości prawie 4 kilometrów.

WNIOSEK W WYSOKOŚCI DO 5 MILIONÓW ZŁOTYCH:

Ostatni wniosek dotyczy z kolei budowy tężni solankowej oraz montażu kontenera sanitarnego na terenie Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego „Czarna Góra” w Olkuszu. Projekt obejmuje także zagospodarowanie tamtejszego terenu w postaci wykonania ścieżek łączących potencjalną tężnie ze strefą rekreacyjno-basenową, oświetlenie oraz budowę tzw obiektów małej architektury, czyli np. ławek, koszy czy stojaków na rowery.

W naszych wnioskach musieliśmy wskazać takie projekty, które wpisują się w założenia Funduszu. Liczmy, że pozyskamy dofinansowanie na ich realizację. O wszystkich ustaleniach będziemy na bieżąco informować mieszkańców – podsumowuje Roman Piaśnik.

Avatar photo

Redakcja