Olkuscy kombatanci otrzymali świąteczne prezenty

Czas tuż przed świętami Bożego Narodzenia to tradycyjny moment na finał akcji „Paczka dla Kombatanta”. Dzięki wsparciu lokalnych szkół i harcerzy, kombatanci z ziemi olkuskiej mogli ucieszyć się paczkami świątecznymi i własnoręcznie wykonanymi przez młodzież kartkami z życzeniami. Prezenty otrzymały w sumie 24 osoby: weterani walk o niepodległość, więźniowie niemieckich oraz komunistycznych obozów i więzień, Sybiracy czy wdowy po żołnierzach AK. W paczkach znalazły się m.in. produkty żywnościowe i higieniczne, książki, krzyżówki czy łamigłówki. Nie mniej ważne od paczek były także własnoręcznie wykonane przez uczniów i harcerzy kartki z płynącymi z serc młodzieży życzeniami świątecznymi. Najstarsza z obdarowanych osób ma 102 lata, zaś średnia wieku wyniosła niemal 94 lata.

W tym roku w inicjatywę włączyła się Szkoła Podstawowa nr 1 w Olkuszu, Szkoła Podstawowa nr 3 w Olkuszu, Szkoła Podstawowa w Żuradzie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Skale, II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu oraz 1. Drużyna Wędrownicza „Kim Oni Są” Hufca ZHP w Olkuszu. Kolportażem zajęli się członkowie kół Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Olkuszu i Kluczach.

Wraz z upływem czasu odchodzi od nas coraz więcej ludzi, dzięki którym mamy możliwość żyć w wolnym kraju, dlatego uważam, że niezwykle ważna jest pamięć o tych, którzy są jeszcze wśród nas. Czuję się zaszczycony, że mogłem doświadczyć radości kombatantów z przygotowanych upominków. Poza szczerym uśmiechem, niezwykle wartościowe były także ich wspomnienia, którymi z chęcią się z nami podzielili – mówi jeden z uczestników akcji Szymon Surma.

Inicjatywa ta była również okazją do wręczenia weteranom odznaczeń nadanych przez Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: medale „Wierni Akowskiej Przysiędze” otrzymali członkowie podziemia niepodległościowego z Wolbromia oraz więźniowie polityczni okresu stalinowskiego por. Edmund Rogalski i ppor. Henryk Rotarski, a także łączniczka i sanitariuszka Ludowego Związku Kobiet z Wierzbicy ppor. Julia Brożek. Z kolei odznaki „Kolumbowie Rocznik 20” trafiły do żołnierzy Armii Krajowej z terenu Gminy Klucze – ppor. Lucjana Kity, ppor. Władysława Kulawika oraz ppor. Józefa Francika.

To szlachetna inicjatywa, która pozwoliła dać radość i dobre samopoczucie obdarowanym przed Świętami Bożego Narodzenia. Uśmiechnięci kombatanci, z którymi mogłam się spotkać, dziękowali za pamięć wszystkim zaangażowanym w akcję – podsumowuje uczennica olkuskiego „Ekonomika” Maria Piątek, która brała udział w kolportażu prezentów.

Według danych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na ziemi olkuskiej wciąż może mieszkać około 60 osób posiadających uprawnienia kombatanckie. Statystyka ta dotyczy ziemi olkuskiej w jej historycznym zasięgu, czyli w granicach przedwojennego powiatu olkuskiego. Zgodnie z ustawą o kombatantach, uprawnienia kombatanckie przysługują m.in. żołnierzom Wojska Polskiego z 1939 roku, żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 1. i 2. Armii Wojska Polskiego, a także członkom konspiracji i partyzantom, więźniom obozów koncentracyjnych i zesłańcom na Syberię, represjonowanym w okresie stalinizmu oraz żołnierzom ludowego Wojska Polskiego z poboru z lat 1945-1947. Kombatanci zrzeszeni są w kilku organizacjach: Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Polskim Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych czy Stowarzyszeniu Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę.

Avatar photo

Konrad Kulig

Prezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej