Ambitny budżet Olkusza na 2023 rok uchwalony!

14 grudnia podczas sesji Rady Miejskiej w Olkuszu przyjęto budżet Gminy Olkusz na 2023 rok. Szczególną uwagę zwraca wysokość zaplanowanych w nadchodzącym roku wydatków inwestycyjnych, których wartość wynosi ponad 47 milionów złotych.

Przy konstruowaniu budżetu na przyszły rok zwracałem uwagę na to, że musimy chronić finanse naszych mieszkańców. Dlatego też, utrzymujemy nieobowiązkową dopłatę do cen wody oraz nie podnosimy podatków lokalnych, pomimo faktu, że większość gmin planuje podniesienie podatku od nieruchomości, a dodatkowo Minister Finansów zwiększył ich maksymalny pułap. To również wyraźny sygnał w kierunku naszych przedsiębiorców, że nie planujemy wprowadzenia dodatkowych obciążeń podatkowych – mówił podczas sesji Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Wśród zaplanowanych na 2023 rok wydatków znalazły się m.in.:

  • modernizacja około 13 km dróg w postaci ulic Baczyńskiego, Orzeszkowej na ostatnim odcinku, Nullo (od ulicy Słowackiego do ulicy Polnej), Armii Krajowej, Kolberga, Pomorskiej, Gwarków, Dąbrowskiego, Rabsztyńskiej i Sikorka w Olkuszu. Ponadto, planowana jest przebudowa ulicy Leśnej w Osieku i drogi w Olewinie oraz budowa ulicy Akacjowej w Żuradzie;
  • budowa oświetlenia przy ulicy Gwarków i Krucza Góra w Olkuszu oraz Leśnej w Osieku, a także budowa odcinków sieci oświetlenia ulicznego na ulicy Jurajskiej, Polne Wzgórze, Spacerowej, Widokowej, Zamkowej, Na Skraju i Skalistej w Olkuszu;
  • remont sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na drogach o długości łącznej prawie 4 km, w obrębie ulic Pomorskiej, Stary Olkusz, Gwarków, Baczyńskiego, Orzeszkowej, Nullo, Armii Krajowej, Kolberga, Rabsztyńskiej i Sikorka w Olkuszu oraz w Olewinie.

Powyższe zadania będą realizowane w cyklu dwuletnim, a tylko w nadchodzących 12 miesiącach na ich realizację przeznaczone zostanie ponad 16,5 miliona złotych.

  • budowa całorocznego obiektu wielofunkcyjnego w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym “Czarna Góra” w Olkuszu wraz z modernizacją krytego basenu w Szkole Podstawowej nr 2 w Olkuszu. To zadanie również będzie realizowane w cyklu dwuletnim, a w przyszłym roku na prace związane z ich wykonaniem zaplanowano ponad 18 milionów złotych;
  • zakończenie budowy przedszkoli w Osieku i w Zedermanie, na co w przyszłym roku przeznaczona zostanie kwota ponad 3 milionów złotych;
  • zakończenie budowy trybun na stadionie na “Czarna Górze”, co w nadchodzącym roku będzie kosztować blisko 2 miliony złotych;
  • dalsza realizacja programu wymiany starych kotłów na ekologiczne za kwotę ponad 2 milionów złotych;
  • realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz funduszy sołeckich i osiedlowych w łącznej wysokości blisko 1,6 mln złotych.

Inwestycją, jaka z pewnością ucieszy wiele osób, będzie ponadto budowa tężni solankowej, która znacząco przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców w każdym wieku. Olkusz, jako miejscowość zlokalizowana na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, z jednej strony cieszy się bowiem niezwykle atrakcyjnymi walorami przyrody, zachęcającymi wielu turystów do podziwiania licznych majestatycznych skał wapiennych oraz wędrówek pięknymi szlakami turystycznymi, jednak jest też druga strona medalu: regionalne bogactwo wapnia oddziałuje na źródła wody pitnej, która dostarczana jest do gospodarstw domowych mieszkańców Jury. Jego nadmiar w wodzie pitnej może prowadzić do zmniejszenia wchłaniania jodu w przewodzie pokarmowym, a to właśnie głównie z pożywieniem jest on w większości dostarczany do naszego organizmu.

Mieszkańcy nadmorskich miejscowości ewentualne niedobory jodu mogą uzupełniać pierwiastkami wdychanymi z powietrzem. Naturalne wapienne dziedzictwo Srebrnego Miasta sprawia natomiast, że jest ono idealnym miejscem do budowy tężni solankowej. Tym sposobem będziemy mogli bowiem zarówno cieszyć się ze wspaniałych turystycznych walorów naszej okolicy, jak i skorygować naturę tam, gdzie przyniesie to wszystkim korzyść zdrowotną: szacuje się, że godzinna inhalacja w utworzonym wokół tężni mikroklimacie może uzupełnić dawkę jodu przyswajanego właśnie podczas całodziennego wypoczynku na plaży nad morzem.

Warto ponadto wspomnieć, że zaplanowane już teraz wydatki inwestycyjne tylko w najbliższych dwóch latach osiągną w Gminie Olkusz imponującą wartość prawie 81,7 milionów złotych!

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja