Olkuscy i wolbromscy policjanci zabezpieczyli 24 tys. nielegalnych papierosów i 30 kg tytoniu

Funkcjonariusze Referatu do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu oraz Komisariatu Policji w Wolbromiu po raz kolejny zabezpieczyli nielegalne papierosy oraz tytoń bez skarbowych znaków akcyzy. W tym przypadku uszczuplenie podatku akcyzowego oszacowano na ponad 50 tysięcy złotych.

Mundurowi uzyskali informację, że 41-letni mieszkaniec Gminy Wolbrom może posiadać nielegalne papierosy oraz tytoń bez polskich znaków akcyzy. Ich ustalenia potwierdziły się, kiedy udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny: podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych policjanci ujawnili i zabezpieczyli łącznie ponad 24 tysiące sztuk papierosów oraz ponad 30 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Wprowadzenie do obrotu takiego towaru naraziłoby Skarb Państwa na straty w kwocie ponad 50 tysięcy złotych.

Zgodnie z art. 65. §1. Kodeksu Karnego Skarbowego, „kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot czynu zabronionego […] lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, podlega karze grzywny […] albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie”.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.