Od poniedziałku częściowo wyłączona zostanie obsługa klientów olkuskiego magistratu

W celu ochrony mieszkańców „Srebrnego Miasta” przed zakażeniem koronawirusem, od poniedziałku 29 marca częściowo wyłączona zostanie obsługa klientów w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu.

Trzecia fala koronawirusa, mimo trwających szczepień, przybiera na sile. Z relacji medialnych dowiadujemy się, że nowe objawy zmutowanego wirusa są nawet bardziej uciążliwe dla zdrowia, niż pierwsze szczepy, które paraliżowały życie społeczne i gospodarcze rok temu. Dla jednej osoby zakażenie koronawirusem to tylko chwilowe niedogodności, a dla kogoś innego może to skończyć się tragicznie. Dlatego też wszyscy musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za swoje rodziny oraz osoby, które spotykamy w ciągu dnia – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Zgodnie z nowymi zasadami, od poniedziałku wizyty w olkuskim magistracie będą możliwe jedynie w zakresie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Na dotychczasowych zasadach (z uwzględnieniem reżimu sanitarnego) będzie natomiast przebiegała obsługa w zakresie spraw Urzędu Stanu Cywilnego. W pozostałych sprawach bezpośrednia obsługa klientów zostanie wyłączona do odwołania.

Przedstawiciele olkuskiego magistratu zachęcają zatem do załatwiania wszelkich spraw drogą elektroniczną (pod adresem [email protected]) lub telefoniczną (pod numerem 32 626 01 00). Obsługa w kasie Urzędu również nie będzie możliwa, dlatego warto pamiętać, że wszelkich czynności płatniczych można dokonać z domu, poprzez bankowość elektroniczną. Tradycyjne pisma papierowe można natomiast zostawiać w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do magistratu w godzinach jego pracy lub wysłać pocztą na adres „Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz”. W ten sposób nie można jednak składać wniosków o wydanie dowodu osobistego.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.