Obsługa klientów w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu ponownie ograniczona z powodu pandemii

W związku z realizacją zaleceń dotyczących zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19, od jutra obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu odbywać się będzie wyłącznie na parterze budynku, w specjalnie wyznaczonych strefach dostępu.

Wiele czynności urzędowych można dziś zrealizować bez wychodzenia z domu. Jest to duża wygoda oraz ostrożność w sytuacji zagrożenia kolejnym wariantem koronawirusa. Zachęcam do korzystania z tej możliwości, jako że pracownicy magistratu z taką samą starannością traktują wnioski składane na odległość – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Warto zatem pamiętać o możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną: poprzez platformę ePUAP, za pośrednictwem na adresu e-mail [email protected] oraz pod numerem telefonu 32 626 01 00. Czynności płatnicze również mogą zostać wykonane z domu, poprzez bankowość elektroniczną. Pisma papierowe można natomiast zostawić w umieszczonej przy wejściu do urzędu skrzynce podawczej lub wysłać na adres „Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz”.

NAJWAŻNIEJSZE KONTAKTY DO WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W OLKUSZU:

 • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  32 626 01 18, 32 626 01 19 (odpady), 32 626 01 67 oraz 32 626 01 74
 • Wydział Podatków i Opłat
  32 626 01 95 (wymiar) oraz 32 626 01 15 (księgowość)
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem
  32 626 01 11
 • Wydział Administracyjno – Organizacyjny
  32 626 02 11
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
  32 626 02 08
 • Wydział Spraw Obywatelskich
  32 626 02 06 oraz 32 626 01 14 (dowody osobiste)
 • Wydział Spraw Społecznych
  32 626 01 07
 • Biuro ds. Koordynacji Funduszy UE
  32 626 01 84
 • Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków
  32 626 01 02, 32 626 01 03, 32 626 01 04 oraz 32 626 01 05
 • Wydział Drogowo-Inwestycyjny
  32 626 01 56, 32 626 01 57 oraz 32 626 01 58;
 • Urząd Stanu Cywilnego
  32 626 01 29
 • Straż Miejska
  32 626 01 40

NAJWAŻNIEJSZE NUMERY KONT BANKOWYCH:

 • Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych
  Na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach otrzymanych od Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu lub na konto o numerze 32 1240 2294 1111 0010 2264 9530
 • Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzjach otrzymanych od Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu lub na konto o numerze 88 1240 2294 1111 0010 4938 9482
 • Wpłaty pozostałe
  Na konto o numerze 68 1240 4748 1111 0000 4868 5216

źródło: Urząd Miasta i Gminy Olkuszu

Avatar photo

Redakcja