Spotkanie z policjantami w olkuskim „Mechaniku”

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu spotkali się z uczniami klasy o profilu technik pojazdów samochodowych z Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu, by porozmawiać z nimi o bezpiecznych zachowaniach w ruchu drogowym.

Mundurowi poruszali tematy związane z bezpieczeństwem na drodze w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu Wykroczeń. Zmiany dotyczą głównie tych wykroczeń, które od dłuższego czasu stanowią jedne z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych: przekroczenia dopuszczalnej prędkości, naruszenia przepisów chroniących pieszych, wykroczenia związane z wykonywaniem manewru wyprzedzania czy nieprawidłowe zachowania na przejściach dla pieszych i przejazdach kolejowych. Wyższe kary czekają również osoby, które zdecydują się prowadzić pod wpływem alkoholu bądź podobnie działającego środka.

Stróże prawa uświadamiali ponadto młodzież o konsekwencjach wynikających z lekkomyślnej i brawurowej jazdy, podając konkretne przykłady wypadków z udziałem kierowców lekceważących obowiązujące prawo. W grupie słuchaczy znaleźli się bowiem młodzi kierowcy oraz osoby, które niebawem przystąpią do egzaminu na prawo jazdy.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja