Nowy sprzęt dla druhów z OSP Żurada

W środę w remizie OSP Żurada strażacy ochotnicy otrzymali nowy sprzęt oraz umundurowanie o wartości 50 tysięcy złotych. Z tej okazji naszych dzielnych druhów odwiedził Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Wyposażenie jednostki wzbogaciło się m.in. o kamerę termowizyjną, detektor wielogazowy, defibrylator, dyski sygnalizacyjne, butlę powietrzną, spalinową pilarkę łańcuchową, a także nowe buty strażackie, rękawice, kominiarki i ubrania specjalne.

Zakup ten został sfinansowany w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza: przypominamy, że mieszkańcy, w głosowaniu trwającym blisko dwa tygodnie, już po raz 7. wybrali projekty, które będą realizowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a na realizację pomysłów mieszkańców władze Gminy Olkusz przeznaczyły 700 000,00 złotych.

Potrzeby druhów są dla mnie bardzo ważne, dlatego każdego roku chcę w miarę możliwości wygospodarować pieniądze na doposażanie jednostek i remonty strażnic. Tym razem mam przyjemność przekazać strażakom ochotnikom nowo zakupiony sprzęt w ramach Budżetu Obywatelskiego Olkusza, co jest wyraźnym świadectwem, że praca druhów znajduje duże uznanie w lokalnej społeczności. – mówił burmistrz Roman Piaśnik.

Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie również OSP w Olkuszu otrzymało wsparcie od Gminy Olkusz w postaci fantomów do nauki pierwszej pomocy oraz defibrylatora.

Avatar photo

Redakcja