Nowe oblicze Przedszkola nr 8 w Olkuszu na 40-lecie istnienia placówki

Zakończyły się już prace modernizacyjne budynku Przedszkola Nr 8 im. Jana Brzechwy przy ul. Legionów Polskich 12 w Olkuszu. Remont objął także zagospodarowanie terenu wokół budynku. Projekt ten stanowi część szerszego projektu, obejmującego również budowę targowiska przy ulicy Osieckiej oraz chodników przy blokach 1 i 1a przy ulicy Strzelców Olkuskich. Koszt wszystkich wykonanych w jego ramach prac wyniósł 1 421 648,42 złotych, z czego aż 943 105,17 złotych pokryło unijne dofinansowanie.

Tak budynek przedszkola wyglądał przed rewitalizacją

Budynek, użytkowany przez tak długi czas, niewątpliwie wymagał gruntownej modernizacji. Potrzeby były ogromne, zarówno wewnątrz przedszkola, jak i na zewnątrz. Dziś efekty wykonanych prac są doskonale widoczne. Nowa elewacja robi wrażenie, choć jest to tylko efekt wizualny. Najważniejsze zmiany zaszły bowiem tam, gdzie nie są one widoczne. Przede wszystkim w budynku zrobiło się naprawdę ciepło. To duży komfort, zwłaszcza w perspektywie zbliżającego się sezonu zimowego – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Zakres robót był znaczny, gdyż objął m.in. docieplenie budynku, modernizację studzienek piwnicznych oraz wykonanie opaski wokół budynku. Postały także dojścia i chodniki, a ponadto zamontowano elementy małej architektury. Prace wewnątrz przedszkola objęły z kolei modernizację części pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizację posadzki schodów, węzła cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, odgromowej, oddymiania klatek schodowych i oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych. Wykonane zostały również nowe oznaczenia sal i pomieszczeń w formie pisemnej oraz w alfabecie Braille’a. Warto wspomnieć, że wykonawca, którym była firma „Dermex” z Chełmka, na wszystkie wykonane przez siebie prace udzielił 8 lat gwarancji.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *