Na rynku w Olkuszu stanęła wystawa z okazji 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej

14 lutego 1942 roku, rozkazem Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego, działający od 1939 roku Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. W 80. rocznicę tego wydarzenia na olkuskim rynku, z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika, otwarto przygotowaną przez krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej wystawę planszową pt. „Armia Krajowa”.

Bardzo się cieszę, że mieszkańcy naszego miasta mają możliwość zapoznania się z tą wartościową wystawą, jako że Armia Krajowa była jedną z największych podziemnych organizacji zbrojnych w czasie II wojny światowej w całej Europie. Przez całą okupację żołnierze AK prowadzili walkę z okupantem i bronili narodu przed zagładą. Mamy w pamięci dokonania oddziałów Armii Krajowej także na terenie ziemi olkuskiej, chociażby oddział Gerarda Woźnicy „Hardego”, którego 41. rocznica śmierci mija również dzisiaj. Pamiętamy ponadto o olkuszanach zaangażowanych w działalność AK: takim przykładem może być szef wywiadu lotniczego Związku Armii Zbrojnej i Armii Krajowej Antoni Kocjan, który odkrył tajemnice niemieckiej broni V1 i V2. Historia Polskiego Państwa Podziemnego wciąż budzi nasz podziw, najgłębszy szacunek oraz wdzięczność dla tych, którzy w służbie tego państwa gotowi byli ponieść najwyższą ofiarę – mówił gospodarz Srebrnego Miasta.

Jak mówił natomiast Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie Michał Masłowski, taka wystawa zostanie dzisiaj pokazana w sześciu miastach Małopolski, a ta olkuska jest częścią całego cyklu wystaw o Armii Krajowej prezentowanych w naszym województwie. Wspominał on również, że ziemia olkuska jest miejscem szczególnym w historii AK ze względu na silnie rozwinięte struktury podziemia.

Na otwarciu wystawy nie zabrakło na dodatek uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu oraz Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu, którzy mieli okazję jako pierwsi zapoznać się z treścią wystawy składającej się z sześciu segmentów z planszami przybliżającymi historię i dokonania Armii Krajowej. Młodzież otrzymała także zestawy materiałów promocyjnych Gminy Olkusz oraz gry i zabawy edukacyjne przygotowane przez IPN. Opisywaną wystawę można oglądać do początku marca.

Przypominamy, że podczas okupacji teren powiatu olkuskiego został podzielony granicą: struktury AK w zachodniej części powiatu, która została włączona do III Rzeszy, podlegały Okręgowi Śląskiemu Armii Krajowej (obwód Olkusz kryptonim „Srebro”), a wspomniany oddział „Hardego” w 1944 roku został włączony, jako 2. kompania, do baonu partyzanckiego Oddziału Rozpoznawczego 23. Śląskiej Dywizji Piechoty AK. Część placówek Armii Krajowej z naszego powiatu wchodziła natomiast w skład 116. pułku piechoty AK kryptonim „Winiarnia”, będącego częścią 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej Okręg Kraków.

Warto dodać, że na Ścianie Pamięci Starego Cmentarza w Olkuszu w 2001 roku uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą żołnierzom 23. i 106. dywizji AK, które walczyły na ziemi olkuskiej. Została ona ufundowana z inicjatywy środowisk kombatanckich, skupionych w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Na Cmentarzu Parafialnym w Olkuszu wznosi się z kolei charakterystyczny, wysoki krzyż z czerwonego piaskowca, będący zbiorową mogiłą pięciu żołnierzy AK z oddziałów partyzanckich „Surowiec” oraz „Litwinka”. Pomnik ten został odsłonięty w 1996 roku.

Kultywowaniem pamięci o żołnierzach Armii Krajowej z naszego terenu zajmuje się olkuskie koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, biorąc udział w uroczystościach, opracowując i wydając publikacje książkowe, a także realizując wystawy i filmy dokumentalne, które można zobaczyć na ich kanale w serwisie YouTube. W Srebrnym Mieście funkcjonuje ponadto Klub Historyczny im. Armii Krajowej z siedzibą w IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu. W jego skład wchodzą uczniowie i nauczyciele, a ideą klubu jest kultywowanie tradycji AK w społeczności szkolnej, krzewienie świadomości narodowej i patriotycznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich, opartych na znajomości historii, tradycji i powinności wobec państwa. Filmy dokumentalne zrealizowane przez olkuski Klub Historyczny im. Armii Krajowej również można zobaczyć na ich kanale w serwisie YouTube.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja