Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu z dotacją z Narodowego Centrum Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu bierze udział w programie Narodowego Centrum Kultury „Konwersja cyfrowa domów kultury”, w ramach którego otrzymał 172 100 złotych z przeznaczeniem na rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania swoich statutowych działań.

W ramach projektu odbędą się kompleksowe szkolenia pracowników, a także zakupiony zostanie sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy. Realizacja projektu umożliwi ponadto szerszy dostęp do oferty Miejskiego Ośrodka Kultury oraz pozwoli na zachowanie ciągłości działań edukacyjnych instytucji w przypadku ich ograniczenia z powodu pandemii COVID-19.

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.