„Mecenat Małopolski” dla olkuskiej kultury

Dzięki wsparciu w ramach organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konkursu „Mecenat Małopolski”, organizacje pozarządowe z Gminy Olkusz zrealizują w tym roku cztery ciekawe projekty z zakresu kultury.

Do opisywanego konkursu zostało w sumie zgłoszonych 476 ofert nadesłanych przez organizacje pozarządowe z terenu całej Małopolski. Ostatecznie, decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, na czele z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim, wybrano 239 najciekawszych przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, które otrzymały dofinansowanie o łącznej kwocie ponad 3,8 miliona złotych.

Największą dotację spośród organizacji z ziemi olkuskiej, wynoszącą 20 000 złotych, otrzymało Stowarzyszenie na rzecz historycznych organów Hansa Hummla w Olkuszu. Dzięki temu, organizacja ta będzie mogła zorganizować Letni Festiwal Organowy „Organy Srebrnego Miasta 2022″ oraz XXIII Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Olkuszu, czyli inicjatywy, które na stałe wpisały się już w kalendarz istotnych wydarzeń kulturalnych nie tylko w skali naszego miasta, ale także całej Małopolski. Stowarzyszenie Zederman uzyskało natomiast wsparcie w wysokości 17 000 złotych na realizację projektu „Z tradycją w przyszłość”, a do Olkuskiego Stowarzyszenia PROGRES wpłynęło 15 000 złotych na realizację zadania „Śladami Piłsudskiego – korzenie”. Z kolei Stowarzyszenie Zamek Rabsztyn otrzymało 10 000 złotych na organizację pleneru oraz konkursu plastycznego „Zamek Rabsztyn w sztuce”.

Niestety, organizatorzy konkursu nie zdecydowali się jednak wesprzeć olkuskiego Stowarzyszenia na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej Wszyscy dla wszystkich, które chciało zrealizować projekt „A to Polska właśnie… Cykl warsztatów na bazie podań, legend i literatury klasycznej”.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja