Wiatr od Łososiny, czyli spotkanie autorskie z Kazimierą Janczy

W Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyło się spotkanie autorskie z Kazimierą Janczy, połączone z promocją nowego tomu jej wierszy „Wiatr od Łososiny”.

Zebranych powitał Kierownik Działu Artystycznego Michał Mączka, a spotkanie prowadził opiekun Klubu Literackiego dr hab. prof. UP Marek Pieniążek, który również zredagował i opatrzył wstępem „Wiatr od Łososiny”.

Gwoli ścisłości, w tytule książki chodzi oczywiście o Łosinę Dolną, bo w tej gminie, w Rąbkowej, urodziła się Kazimiera Janczy. Z zawodu jest tkaczem kilimów, a z potrzeby serca poetką. Los sprowadził ją następnie do Klucz i choć po wielu latach wybudowała dom w Rąbkowej, to wciąż bywa w Kluczach. Często wyjeżdża za granicę odwiedzając rodzinę w Hiszpanii, Francji i Anglii. Jak zażartowała, chętnie fruwałaby po świecie przez cały czas.

Kazimiera Janczy pisze poezje i opowiadania. Jej wiersze były ponadto publikowane w prasie i wydawnictwach zbiorowych, a ona sama jest laureatką konkursów literackich. Poprzednio wydała dwa tomiki wierszy: „Odkryta na jurajskiej skale” (Klucze 2013) oraz „Nim zatrzyma mnie czas” (Klucze 2016). Oprócz Klubu Literackiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, jest związana z Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna: to właśnie ono przyczyniło się do wydania najnowszego tomu wierszy, a także zgłosiło kandydaturę autorki do konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora.

Na spotkanie, oprócz lokalnych przyjaciół, przybyły także jej koleżanki ze szkoły tkactwa w Czarnym Dunajcu oraz przedstawicielki Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. Wieczór uświetniły wiersze Kazimiery Janczy w wykonaniu młodej poetki Zuzi Jurkiewicz przy akompaniamencie Zbigniewa Specjała.

źródło: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja