Konkurs na pracę dyplomową o Olkuszu

Studenci i absolwenci wyższych uczelni mogą wziąć udział w konkursie o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Fundacji ZGH „Bolesław” na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską.

Serdecznie zapraszam studentów do podjęcia w swych pracach dyplomowych tematyki związanej z naszym miastem i całą ziemią olkuską, a następnie zgłoszenia pracy do konkursu organizowanego przez nas wspólnie z Fundacją ZGH Bolesław. Liczę, że konkurs przyczyni się do zwiększenia zainteresowania studentów problematyką związaną z historią, w tym historią górnictwa i hutnictwa, zabytkami oraz atrakcjami turystycznymi i promocją Gminy Olkusz oraz ziemi olkuskiej. Zachęcam do udziału także absolwentów wyższych uczelni, bowiem do konkursu można zgłaszać prace obronione od 2020 roku. Sądzę, że konkurs będzie sprzyjał temu, żeby młodzi ludzie włączyli się nie tylko w proces badania przeszłości, ale także proponowali ciekawe rozwiązania, które będzie można zastosować w praktyce w przyszłości. – zachęca burmistrz Roman Piaśnik.

Organizatorzy czekają na prace dyplomowe, w tym inżynierskie, licencjackie, magisterskie lub doktorskie poruszające zagadnienia związane z historią, zabytkami oraz atrakcjami turystycznymi, a także promocją Gminy Olkusz i ziemi olkuskiej, zwłaszcza w kontekście nowych ekspozycji Podziemny Olkusz i Kopalnia Wiedzy o Cynku oraz Zamku Rabsztyn, a także promujące lokalną kulturę, turystykę, sport, oświatę, gospodarkę przestrzenną, architekturę oraz inne dyscypliny i obszary ważne dla rozwoju miasta. W kategorii specjalnej zostanie wyłoniona jedna praca magisterska, inżynierska lub licencjacka dotycząca historii górnictwa i hutnictwa ziemi olkuskiej.

Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie, inżynierskie lub licencjackie, których obrona miała miejsce od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2024 roku oraz prace doktorskie, których obrona miała miejsce od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2025 roku. Ma to dać możliwość wyboru tematu pracy związanego z Olkuszem i ziemią olkuską osobom, które dopiero rozpoczynają studia. Z drugiej strony, organizatorzy chcą zachęcić absolwentów, którzy w swych pracach podjęli tematykę związaną z zakresem konkursu do zgłoszenia prac.

Pracę do konkursu zgłasza autor pracy. Komplet dokumentów należy dostarczyć na adres Organizatora: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Biuro Promocji i Informacji Publicznej, Rynek 1, 32-300 Olkusz. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Biurze Promocji i Informacji Publicznej UMiG Olkusz, tel. tel. 32 6260160, 32 6260162 lub 32 6421926. Regulamin konkursu wraz z załącznikami można pobrać TUTAJ.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja