Jak zmieniał się stadion na „Czarnej Górze” w Olkuszu?

Najważniejszym celem zakończonych niedawno prac rewitalizacyjnych w obrębie Parku „Czarna Góra” w Olkuszu była przebudowa infrastruktury sportowej, służącej nie tylko klubowi piłki nożnej KS Olkusz, ale także całemu środowisku sportowemu.

Najbardziej rzuca się w oczy przebudowa i rozbudowa boiska treningowego do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, znajdującego się w południowo-zachodniej części Parku. Wszyscy, którzy mieli okazję korzystać z dotychczasowego boiska, pamiętają bowiem jak skrajne warunki potrafiły zaistnieć na jego nawierzchni, co wynikało głównie z usytuowania na podmokłym terenie. Miejsce po dawnym polu do gry wraz z niezagospodarowanym wcześniej terenem zostały zatem przeznaczone na drugie boisko treningowe. Wysokiej jakości nawierzchnia ze sztucznej trawy, wykonane piłkochwyty oraz system odwodnienia pozwolą teraz na użytkowanie obiektu nawet w mniej przyjaznych warunkach atmosferycznych.

Z całej powierzchni murawy głównego boiska została natomiast zdjęta darń, którą ułożono następnie na innych obiektach gminnych. Wykonano także nową podbudowę z instalacją odwodnienia boiska oraz instalacją wodociągową, w ramach której na terenie kompleksu zainstalowane zostały dwa podziemne zbiorniki o łącznej pojemności około 205 m³ do gromadzenia wody deszczowej i źródlanej, właśnie w celu jej późniejszego wykorzystywania do nawadniania boiska. Zasiano na dodatek wysokiej jakości trawę sportową oraz zamontowano nowoczesne oświetlenie, wykonane w technologii LED. W zależności od potrzeb, może ono realizować różne funkcje: nocne dozorowe, treningowe, meczowe oraz skupione na bieżni.

Gruntownej rozbudowie uległa również współistniejąca ze stadionem infrastruktura lekkoatletyczna. Wykonano bowiem nową podbudowę z obrzeżami i odwodnieniem wokół bieżni, a na całej jej powierzchni oraz w zakolach ułożono nową nawierzchnię asfaltową, na której zamontowano następnie profesjonalną, certyfikowaną nawierzchnię lekkoatletyczną „FullPur”. Bieżna posiada teraz 6 torów o długości 400 metrów na okrężnej oraz 8 torów o długości 110 metrów na prostej. Cały obiekt pozwoli tym samym trenować wszystkie dyscypliny lekkoatletyczne, w tym m.in. biegi krótko i długodystansowe, biegi z przeszkodami, skoki w dal, trójskoki, skoki wzwyż, skoki o tyczce, pchnięcie kulą oraz rzut oszczepem i dyskiem.

W ramach tego samego projektu powstało także zaplecze treningowe, składające się z bieżni dwutorowej o długości 60 metrów, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą oraz urządzenia do skoku wzwyż. Tutaj również nawierzchnia została wykonana w technologii „FullPur”. Inwestycję uzupełniła z kolei budowa ciągów pieszo-rowerowych, dwóch altan rekreacyjnych oraz placów zabaw, urządzeń sprawnościowych, a także siłowni zewnętrznej. Koszt wszystkich wykonanych prac wyniósł 14 517 044,55 złotych, z czego 9 188 421,30 złotych pokryło unijne dofinansowanie. Już niebawem rozpoczną się ponadto pierwsze prace związane z budową trybun, szatni, sanitariatów oraz miejsc parkingowych z drogą dojazdową.

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają w kolejności chronologicznej przebieg kolejnych etapów prac.

Avatar photo

Franciszek Rozmus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *