Inwestycje za 17,5 miliona złotych już służą mieszkańcom Olkusza [FILM]

Dziś odbyła się konferencja prasowa dotyczącą odebrania i przekazania do użytku Parku „Czarna Góra”, placu przed Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz nowej infrastruktura w środku budynku, a także wokół Stawu Tomsi i przy Starym Cmentarzu. Koszt wszystkich wykonanych prac wyniósł aż 17,5 miliona złotych, z czego około 10 milionów pokryło pozyskane przez władze Gminy Olkusz unijne dofinansowanie.

Mamy dziś okazję zobaczyć efekty realizacji dwóch zadań z Gminnego Programu Rewitalizacji. Przed chwilą byliśmy w Miejskim Ośrodku Kultury, w otoczeniu Stawu Tomsi i na starym cmentarzu. Miejsca ta wyglądają pięknie, z czego bardzo cieszą się mieszkańcy szukający kontaktu kulturalnego, wypoczynku czy chwili zadumy. Teraz znajdujemy się natomiast w Parku „Czarna Góra”, który jest perełką naszego miasta. Miejsce to przyciąga bowiem zarówno tłumy sportowców, jak i całe rodziny. Chciałbym w tym miejscu podziękować Panu Marszałkowi Smółce za wsparcie finansowe tych inwestycji – mówił Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Przypominamy, że na terenie starego cmentarza ułożone zostały kable energetyczne, które zasiliły oświetlenie parkowe. Na 14 słupach ustawionych przy alejkach zostały ponadto zamontowane oprawy oświetleniowe, a na dwóch specjalne projektory. Aby ułatwić zwiedzanie nekropolii, wykonano także alejki z kamienia łupanego oraz przeprowadzono remont kamiennych murów cmentarnych. Po rozebraniu najbardziej uszkodzonego północnego muru cmentarza i wykonaniu ławy fundamentowej, wybudowany w tym miejscu został nowy, kamienny mur, a część kamienia z rozbiórki została ponownie wykorzystana do budowy północnego muru części prawosławnej cmentarza oraz uzupełnień ubytków murów w innych miejscach. Na dodatek, przy bocznym wejściu na Stary Cmentarz ustawiono tablicę z planem nekropolii, na którym zaznaczone zostały groby zasłużonych olkuszan oraz pomniki – także w piśmie Braila.

Przy stawie na ulicy Nullo powstały natomiast nowe chodniki i ogrodzenie, a także zamontowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki czy kosze na śmieci. W budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu przebudowano z kolei górny hol oraz klatkę schodową. Nowe oblicze zyskał również plac z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem. Wartość zadania „Przebudowa i modernizacja obiektów: kultury, Starego Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne w Olkuszu” wyniosła 2 754 691,05 złotych, z czego aż 1 709 409,44 złotych (62,06%) pokryło pozyskanie przez Gminę Olkusz unijne dofinansowanie.

Do Olkusza trafiło obecnie ponad 10 milionów złotych ze środków europejskich i Olkusz dzięki tym środkom widocznie się rozwija […]. Bardzo dziękuję urzędnikom Gminy Olkusz za pomyślny przebieg całego procesu inwestycyjnego oraz rozliczeniowego. Jest to bowiem bardzo istotna praca, zarówno kiedy pisze się wniosek, jak i gdy otrzymuje on dofinansowanie, a później musi zostać prawidłowo rozliczony – dodał Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

Koszt wszystkich wykonanych prac związanych z remontem olkuskiego stadionu wyniósł 14 517 044,55 złotych, z czego aż 9 188 421,30 złotych (63,3%) pokryło unijne dofinansowanie. Już niebawem rozpoczną się ponadto pierwsze prace związane z budową trybun, szatni, sanitariatów oraz miejsc parkingowych z drogą dojazdową. Wartość tej inwestycji wyniesie kolejne 6 804 202 złote, z czego 1 529 300 złotych (22,5%) pokryje dofinansowanie przekazane miastu przez Dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu Marcina Żyłowskiego.

Rewitalizacja „Czarnej Góry” objęła swoim zakresem m.in. przebudowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, wyposażenie kompleksu w nowoczesne oświetlenie w technologii LED, przebudowę boiska treningowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy, budowę trzech placów zabaw, dwóch altan i siłowni zewnętrznej oraz wykonanie ścieżki z nawierzchnią asfaltową o długości około 1 kilometra, która będzie mogła służyć amatorom biegania i jazdy na rolkach. Warto również wspomnieć, że na terenie “Czarnej Góry” posadzono łącznie ponad 700 sztuk drzew oraz krzewów. Na dodatek przebudowano urządzenia lekkoatletyczne i bieżnię, którą pokryła certyfikowana nawierzchnia FullPur. Cały obiekt pozwoli teraz trenować wszystkie dyscypliny lekkoatletyczne.

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.